DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Từ 15/8/2023, biển số xe định danh sẽ giải quyết thế nào khi chuyển quyền sở hữu xe?

Avatar

 

Bộ Công an ban hành Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới. Trong đó, điểm mới là quy định biển số xe sẽ được cấp và quản lý theo mã định danh.

Thông tư 24/2023/TT-BCA sẽ có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2023 và thay thế cho Thông tư 58/2020/TT-BCA. Theo đó, biển số xe định danh sẽ được áp dụng từ 15/8/2023, vậy biển số xe định danh được hiểu như thế nào? Đối với những xe đã đăng ký trước ngày 15/8/2023 thì biển số xe sẽ được giải quyết như thế nào?

Xem bài viết liên quan: Sở hữu 02 xe trở lên thì biển số xe định danh sẽ được cấp như thế nào?

Thông tư 24/2023/TT-BCA: Thủ tục đăng ký sang tên xe được áp dụng từ 15/8/2023

Hiểu biển số xe định danh như thế nào là đúng?

Căn cứ tại Điều 3 Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định biển số xe được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe (sau đây gọi là biển số định danh). 

Biển số định danh là biển số có ký hiệu, seri biển số, kích thước của chữ và số, màu biển số theo quy định tại Thông tư 24/2023/TT-BCA.

- Đối với chủ xe là công dân Việt Nam thì biển số xe được quản lý theo số định danh cá nhân.

- Đối với chủ xe là người nước ngoài thì biển số xe được quản lý theo số định danh của người nước ngoài do hệ thống định danh và xác thực điện tử xác lập hoặc số thẻ thường trú, số thẻ tạm trú hoặc số chứng minh thư khác do cơ quan có thẩm quyền cấp.

- Đối với chủ xe là tổ chức thì biển số xe được quản lý theo mã định danh điện tử của tổ chức do hệ thống định danh và xác thực điện tử xác lập; trường hợp chưa có mã định danh điện tử của tổ chức thì quản lý theo mã số thuế hoặc quyết định thành lập.

Tham khảo:

1. Giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe gắn máy (Mẫu ĐKX01)

tải  Mẫu ĐKX01

 

2. Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô (Mẫu ĐKX02)

tải   Mẫu ĐKX02

 

3. Giấy chứng nhận đăng ký rơ moóc, sơ mi rơ  moóc (Mẫu ĐKX03)

tải  Mẫu ĐKX03

 

4. Giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời (bản điện tử) (Mẫu ĐKX04)

tải  Mẫu ĐKX04

 

5. Giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời (Mẫu ĐKX05)

tải  Mẫu ĐKX05

6. Giấy chứng nhận đăng ký máy kéo (Mẫu ĐKX07)

tải  Mẫu ĐKX07

 

7. Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe (Mẫu DKX07)

 

tải Mẫu DKX07

 

8. Giấy khai đăng ký xe (Mẫu DDKX12)

tải Mẫu DDKX12

Nếu chuyển quyền sở hữu xe thì biển số định danh sẽ giải quyết thế nào?

Theo khoản 7 Điều 3 Thông tư 24/2023/TT-BCA, trường hợp xe hết niên hạn sử dụng, hư hỏng hoặc chuyển quyền sở hữu xe thì biển số định danh của chủ xe được cơ quan đăng ký xe thu hồi và cấp lại khi chủ xe đăng ký cho xe khác thuộc quyền sở hữu của mình. 

Số biển số định danh được giữ lại cho chủ xe trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày thu hồi; quá thời hạn nêu trên, nếu chủ xe chưa đăng ký thì số biển số định danh đó được chuyển vào kho biển số để đăng ký, cấp cho tổ chức, cá nhân theo quy định.

Ngoài ra, đối với trường hợp chủ xe chuyển trụ sở, nơi cư trú từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác thì được giữ lại biển số định danh đó (không phải đổi biển số xe).

Xe đã đăng ký trước ngày 15/8/2023 thì sẽ thực hiện thế nào?

Theo Điều 39 Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định về biển số xe định danh từ ngày 15/8/2023 sẽ thực hiện như sau:

- Xe đã đăng ký biển 05 số trước ngày 15/8/2023 mà chủ xe chưa làm thủ tục thu hồi thì xác định đó là biển số xe định danh của chủ xe;

- Xe đã đăng ký biển 05 số mà chủ xe đã làm thủ tục thu hồi trước ngày 15/8/2023 thì biển số đó được chuyển vào kho biển số để cấp biển số theo quy định;

- Đối với xe đã đăng ký biển 5 số có ký hiệu “LD”, “DA”, “MĐ”, “R” thì tiếp tục được phép tham gia giao thông, kể cả khi cấp đổi, cấp lại biển số;

- Đối với xe đã đăng ký biển 3 hoặc 4 số thì tiếp tục được phép tham gia giao thông, trừ trường hợp chủ xe có nhu cầu cấp sang biển số định danh hoặc khi chủ xe thực hiện thủ tục cấp đổi chứng nhận đăng ký xe, cấp đổi biển số xe, cấp lại chứng nhận đăng ký xe, cấp lại biển số xe hoặc đăng ký sang tên, di chuyển xe theo quy định của Thông tư 24/2023/TT-BCA thì thực hiện thu hồi biển 3 hoặc 4 số đó và cấp đổi sang biển số định danh theo quy định.

Xem chi tiết tại Thông tư 24/2023/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 15/8/2023 và thay thế Thông tư 58/2020/TT-BCA.

Xem bài viết liên quan: Sở hữu 02 xe trở lên thì biển số xe định danh sẽ được cấp như thế nào?

Thông tư 24/2023/TT-BCA: Thủ tục đăng ký sang tên xe được áp dụng từ 15/8/2023

Thông tư 24/2023/TT-BCA: Lệ phí cấp mới biển số xe định danh từ ngày 15/8/2023 là bao nhiêu?

Thông tư 24/2023/TT-BCA: Thủ tục đăng ký sang tên xe được áp dụng từ 15/8/2023

  •  3202
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

2 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…