DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Từ 01/7/2024, làm thẻ căn cước cho trẻ dưới 06 tuổi phải có thông tin nhân dạng, sinh trắc học?

Avatar

 

Luật Căn cước 2023 đã được Quốc Hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/7/2024. Theo đó, trẻ em dưới 14 tuổi được làm thẻ Căn cước nhưng phải thu thập thông tin nhân dạng sinh trắc học.

(1) Độ tuổi được cấp thẻ Căn cước?

Hiện nay, chúng ta đang sử dụng thẻ CCCD theo Luật Căn cước công dân 2014, theo đó, Luật Căn cước công dân 2014 quy định chỉ có công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên mới được cấp thẻ Căn cước công dân.

Tuy nhiên, theo các quy định tại Điều 19 Luật Căn cước 2023, người được cấp thẻ căn cước là:

- Là công dân Việt Nam.

- Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên phải thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước.

- Công dân Việt Nam dưới 14 tuổi được cấp thẻ căn cước theo nhu cầu.

Như vậy, đối với Luật Căn cước 2023, công dân có độ tuổi dưới 14 tuổi, khi có nhu cầu cấp thẻ căn cước thì sẽ được làm thủ tục để cấp căn cước theo quy định của pháp luật.

(2) Các thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước gồm những thông tin nào?

Theo Điều 15 Luật Căn cước 2023, các thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước bao gồm:

- Thông tin quy định từ khoản 1 đến khoản 18, khoản 24 và khoản 25 Điều 9 của Luật Căn cước 2023.

- Thông tin nhân dạng.

- Thông tin sinh trắc học gồm ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt, ADN, giọng nói.

- Nghề nghiệp, trừ lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Cơ yếu.

- Trạng thái của căn cước điện tử. Trạng thái của căn cước điện tử được thể hiện dưới hình thức khóa, mở khóa và các mức độ định danh điện tử.

Theo đó, ngoài việc cung cấp các thông tin như họ tên, số định danh, giới tính, quê quán, năm sinh,...thì căn cước còn có thêm thông tin nhân dạng, thông tin sinh trắc học,...

Như vậy, khi thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước, người dân phải cung cấp các dữ liệu về thông tin nhân dạng, thông tin sinh trắc học.

(3) Trẻ em dưới 06 tuổi làm thẻ căn cước phải có thông tin nhân dạng, sinh trắc học?

Căn cứ theo khoản 2 Điều 23 Luật Căn cước 2023 quy định, người dưới 14 tuổi hoặc người đại diện hợp pháp của người dưới 14 tuổi được đề nghị cơ quan quản lý căn cước cấp thẻ căn cước. Trình tự, thủ tục cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi như sau:

- Người từ đủ 06 tuổi đến dưới 14 tuổi cùng người đại diện hợp pháp đến cơ quan quản lý căn cước để thu nhận thông tin nhân dạng và thông tin sinh trắc học gồm ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt của người cần cấp thẻ căn cước. Người đại diện hợp pháp của người từ đủ 06 tuổi đến dưới 14 tuổi thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước thay cho người đó.

- Người đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước cho người dưới 06 tuổi thông qua cổng dịch vụ công hoặc ứng dụng định danh quốc gia.

- Người dưới 06 tuổi chưa đăng ký khai sinh thì người đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước thông qua các thủ tục liên thông với đăng ký khai sinh trên cổng dịch vụ công, ứng dụng định danh quốc gia hoặc trực tiếp tại cơ quan quản lý căn cước.

- Cơ quan quản lý căn cước không thu nhận thông tin nhân dạng và thông tin sinh trắc học đối với người dưới 06 tuổi

Như vậy, trường hợp trẻ em dưới 06 tuổi làm thẻ căn cước sẽ không cần có thông tin nhân dạng và thông tin sinh trắc học. Trẻ em từ đủ 06 tuổi đến dưới 14 tuổi phải cung cấp thông tin nhân dạng sinh trắc học như người từ đủ 14 tuổi trở lên. 

Người đại diện (cha, mẹ) của trẻ em dưới 14 tuổi sẽ thực hiện thủ tục đề nghị cấp thẻ căn cước cho trẻ. Trường hợp dưới 06 tuổi sẽ được thực hiện thông qua công dịch vụ công hoặc ứng dụng định danh quốc gia. Đối với trẻ từ đủ 06 tuổi và dưới 14 tuổi thì cha, mẹ phải dắt trẻ đến cơ quan quản lý căn cước để cơ quan thu thập thông tin nhân dạng, sinh trắc học của trẻ sau đó thực hiện thủ tục đề nghị cấp thẻ căn cước cho trẻ.

Trẻ em dưới 14 tuổi sẽ được làm thẻ căn cước kể từ ngày Luật Căn cước 2023 có hiệu lực.

Luật Căn cước 2023 có hiệu lực từ 01/7/2024.

  •  644
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…