DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Trường hợp nào thực hiện chào hàng cạnh tranh? Quy trình chào hàng cạnh tranh?

Chào hàng cạnh tranh là một hình thức lựa chọn nhà thầu tuong đối phổ biến, hiện có nhiều đơn vị áp dụng chào hàng cạnh tranh để thực hiện lựa chọn nhà thầu? Vậy trường hợp nào được áp dụng chào hàng cạnh tranh?
 
Trường hợp nào được thực hiện chào hàng cạnh tranh?
 
Theo quy định tại Điều 23 Luật đấu thầu 2013, chào hàng cạnh tranh được áp dụng đối với gói thầu có giá trị trong hạn mức theo quy định của Chính phủ và thuộc một trong các trường hợp sau đây:
 
- Gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng, đơn giản.
 
- Gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường với đặc tính kỹ thuật được tiêu chuẩn hóa và tương đương nhau về chất lượng.
 
- Gói thầu xây lắp công trình đơn giản đã có thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt.
 
Trong đó, chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường áp dụng đối với gói thầu có giá trị không quá 05 tỷ đồng. Chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn được thực hiện khi:
 
+ Gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng, đơn giản có trị giá không quá 500 triệu đồng.
 
+ Gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường với đặc tính kỹ thuật được tiêu chuẩn hóa và tương đương nhau về chất lượng và Gói thầu xây lắp công trình đơn giản đã có thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt có giá trị không quá 01 tỷ đồng.
 
+ Gói thầu đối với mua sắm thường xuyên có giá trị không quá 200 triệu đồng.
 
Quy trình chào hàng cạnh tranh thông thường?
 
Chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường thực hiện theo các bước sau:
 
Bước 1: Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu:
 
Trong quá trình chuẩn bị, bên mời thầu cần thực hiện các công việc sau:
 
- Lập hồ sơ yêu cầu: Việc lập hồ sơ yêu cầu phải căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 của Nghị định 63/2014/NĐ-CP. Nội dung hồ sơ yêu cầu bao gồm các nội dung thông tin tóm tắt về dự án, gói thầu; chỉ dẫn việc chuẩn bị và nộp hồ sơ đề xuất; tiêu chuẩn về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu; tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật và xác định giá thấp nhất. Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt để đánh giá về năng lực, kinh nghiệm và đánh giá về kỹ thuật.
 
- Thẩm định và phê duyệt hồ sơ yêu cầu: 
 
+ Hồ sơ yêu cầu phải được thẩm định trước khi phê duyệt.
 
+ Việc phê duyệt hồ sơ yêu cầu phải bằng văn bản và căn cứ vào tờ trình phê duyệt, báo cáo thẩm định hồ sơ yêu cầu.
 
Bước 2: Tổ chức lựa chọn nhà thầu:
 
- Bên mời thầu đăng tải thông báo mời chào hàng theo quy định. Hồ sơ yêu cầu được phát hành cho các nhà thầu có nhu cầu tham gia theo thời gian quy định trong thông báo mời chào hàng nhưng bảo đảm tối thiểu là 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên các thông tin này được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc trên Báo đấu thầu.
 
- Nhà thầu nộp hồ sơ đề xuất đến bên mời thầu bằng cách gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện. Mỗi nhà thầu chỉ được nộp một hồ sơ đề xuất.
 
Bước 3: Đánh giá các hồ sơ đề xuất và thương thảo hợp đồng:
 
- Bên mời thầu đánh giá các hồ sơ đề xuất được nộp theo yêu cầu của hồ sơ yêu cầu. Nhà thầu được đánh giá đáp ứng yêu cầu khi có hồ sơ đề xuất hợp lệ; đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm; tất cả yêu cầu về kỹ thuật đều được đánh giá là “đạt”.
 
- Bên mời thầu so sánh giá chào của các hồ sơ đề xuất đáp ứng về kỹ thuật để xác định hồ sơ đề xuất có giá chào thấp nhất. Nhà thầu có giá chào thấp nhất sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) và không vượt giá gói thầu sẽ được mời vào thương thảo hợp đồng.
 
Bước 4: Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu:
 
Bước 5: Hoàn thiện và ký kết hợp đồng.
 
Quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn?
 
Quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn thực hiện theo các bước sau:
 
Bước 1: huẩn bị và gửi bản yêu cầu báo giá:
 
- Bản yêu cầu báo giá được lập bao gồm các nội dung về phạm vi công việc, yêu cầu về kỹ thuật, thời hạn hiệu lực của báo giá, thời điểm nộp báo giá, các yêu cầu về bảo hành, bảo trì, đào tạo, chuyển giao, dự thảo hợp đồng, thời gian chuẩn bị và nộp báo giá (tối thiểu 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên phát hành bản yêu cầu báo giá) và các nội dung cần thiết khác, không nêu yêu cầu về bảo đảm dự thầu.
 
- Sau khi bản yêu cầu báo giá được duyệt, bên mời thầu đăng tải thông báo mời chào hàng trên một tờ báo được phát hành rộng rãi trong một ngành, một tỉnh hoặc hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc gửi trực tiếp bản yêu cầu báo giá cho tối thiểu 03 nhà thầu có khả năng thực hiện gói thầu. Trường hợp gửi trực tiếp, nếu trước thời điểm đóng thầu có bất kỳ nhà thầu nào khác đề nghị được tham gia chào hàng thì bên mời thầu phải gửi bản yêu cầu báo giá cho nhà thầu đó. Bản yêu cầu báo giá được phát hành miễn phí theo hình thức gửi trực tiếp, gửi qua đường bưu điện, thư điện tử (email) hoặc bằng fax.
 
Bước 2: Nộp và tiếp nhận báo giá:
 
Nhà thầu chuẩn bị và nộp 01 báo giá theo bản yêu cầu báo giá. 
 
Bước 3: Đánh giá các báo giá:
 
- Bên mời thầu so sánh các báo giá theo bản yêu cầu báo giá. Báo giá được xác định đáp ứng tất cả các yêu cầu trong bản yêu cầu báo giá và có giá chào sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất và không vượt giá gói thầu sẽ được đề nghị lựa chọn.
 
- Trong quá trình đánh giá, trường hợp cần thiết bên mời thầu mời nhà thầu có giá chào thấp nhất sau khi sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch và trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) đến thương thảo hợp đồng.
 
Bước 4: Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu:
 
Bước 5: Hoàn thiện và ký kết hợp đồng.
 
  •  182
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…