DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Trường hợp được miễn trách nhiệm đối với thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics

Avatar

 

Căn cứ theo quy định tại Điều 237 Luật Thương mại 2005, những trường hợp thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics được miễn trách nhiệm bao gồm:

(1) Miễn trách nhiệm về những tổn thất đối với hàng hóa

Thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics không phải chịu trách nhiệm về những tổn thất đối với hàng hoá phát sinh trong các trường hợp sau đây:

- Những trường hợp miễn trách nhiệm đối với hành vi vi phạm hợp đồng quy định tại Điều 294 Luật Thương mại 2005.

- Tổn thất là do lỗi của khách hàng hoặc của người được khách hàng uỷ quyền.

- Tổn thất phát sinh do thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics làm đúng theo những chỉ dẫn của khách hàng hoặc của người được khách hàng uỷ quyền.

- Tổn thất là do khuyết tật của hàng hoá.

- Tổn thất phát sinh trong những trường hợp miễn trách nhiệm theo quy định của pháp luật và tập quán vận tải nếu thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics tổ chức vận tải.

- Thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics không nhận được thông báo về khiếu nại trong thời hạn mười bốn ngày, kể từ ngày thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics giao hàng cho người nhận.

- Sau khi bị khiếu nại, thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics không nhận được thông báo về việc bị kiện tại Trọng tài hoặc Toà án trong thời hạn chín tháng, kể từ ngày giao hàng.

(2) Miễn trách nhiệm về việc mất khoản lợi đáng lẽ được hưởng của khách hàng

Thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics không phải chịu trách nhiệm về việc mất khoản lợi đáng lẽ được hưởng của khách hàng, về sự chậm trễ hoặc thực hiện dịch vụ logistics sai địa điểm không do lỗi của mình.

Như vậy, thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics sẽ được miễn trách nhiệm trong các trường hợp nêu bên trên.

  •  548
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…