DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Trường hợp được chứng thực chữ ký trên giấy ủy quyền mới nhất

Mới đây ngày 03/3/2020 Bộ tư pháp đã ra Thông tư 01/2020/TT-BTP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP sẽ có hiệu lực từ ngày 20/4/2020. Trong đó điểm đáng chú ý, chỉ có 4 trường hợp được chứng thực chữ ký trên giấy ủy quyền được quy định tại Khoản 2 Điều 14 của Thông tư này như sau:
a) Ủy quyền về việc nộp hộ, nhận hộ hồ sơ, giấy tờ, trừ trường hợp pháp luật quy định không được ủy quyền;
 
b) Ủy quyền nhận hộ lương hưu, bưu phẩm, trợ cấp, phụ cấp;
 
c) Ủy quyền nhờ trông nom nhà cửa;
 
d) Ủy quyền của thành viên hộ gia đình để vay vốn tại Ngân hàng chính sách xã hội. 
Khác với Nghị định 23/2015/NĐ-CP ở Điểm d Khoản 4 Điều 24 thì quy định như sau:
Chứng thực chữ ký trong Giấy ủy quyền đối với trường hợp ủy quyền không có thù lao, không có nghĩa vụ bồi thường của bên được ủy quyền và không liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng bất động sản.
Ta thấy được Thông tư mới thu hẹp lại đối tượng được chứng thực chữ ký trong giấy ủy quyền, nếu việc ủy quyền không thuộc một trong các trường hợp trên thì sẽ không được yêu cầu chứng thực chữ ký trên giấy ủy quyền.
Bạn có ý kiến như thế nào về vấn đề này, cảm ơn.
  •  1657
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…