DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Triển khai Đề án nâng cao chất lượng và hội nhập quốc tế trong giáo dục phổ thông

Avatar

 
Ngày 22/9/2023 Bộ GD&ĐT đã ban hành Công văn 5162/BGDĐT-QLCL năm 2023 về việc triển khai Đề án 468 ngày 13/02/2023.
 
Theo đó, Bộ GD&ĐT chỉ đạo Sở GD&ĐT khai thác dữ liệu và kết quả của các kỳ đánh giá diện rộng cấp quốc gia để tham mưu đề xuất chính sách, giải pháp cho giáo dục địa phương.
 
trien-khai-de-an-nang-cao-chat-luong-va-hoi-nhap-quoc-te-trong-giao-duc-pho-thong
 
(1) Nâng cao nhận thức chất lượng giáo dục và hội nhập quốc tế
 
Phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức truyền thông, nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của đánh giá diện rộng cấp quốc gia đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục và hội nhập quốc tế.
 
Cho đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ làm công tác khảo thí các cấp và đội ngũ giáo viên, học sinh ở các cơ sở giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục phổ thông).
 
(2) Thực hiện Đề án phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội địa phương, đơn vị
 
Chỉ đạo Sở GD&ĐT phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đề án để xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Đề án.
 
Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện các nhiệm vụ của Đề án phù hợp với đặc điểm tình hình kinh tế - xã hội địa phương, đơn vị; hằng năm báo cáo kết quả về Bộ GD&ĐT (qua Cục Quản lý chất lượng). Bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương để thực hiện Đề án.
 
(3) Kinh phí thực hiện Đề án 468
 
Đối với các nội dung, công việc do Bộ GD&ĐT triển khai thực hiện thì sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước cấp cho Bộ GD&ĐT hằng năm và các nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; các nguồn vốn xã hội hóa, nguồn vốn huy động hợp pháp, nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.
 
Đối với các nội dung, công việc do địa phương thực hiện (bao gồm cả cử người tham gia tập huấn do Bộ GD&ĐT triệu tập, chi trực tiếp cho địa phương, chi công tác khảo sát ...) thì vận dụng theo các quy định hiện hành để thực hiện; sử dụng kinh phí từ ngân sách địa phương; các nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; nguồn xã hội hóa, nguồn vốn huy động hợp pháp, nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.
 
(4) UBND bố trí kinh phí đầu tư mua sắm thiết bị phục vụ đề án của địa phương
 
Đề nghị UBND tỉnh quan tâm bố trí kinh phí đầu tư mua sắm thiết bị công nghệ thông tin, phương tiện cần thiết cho các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn để tổ chức đánh giá diện rộng cấp quốc gia.
 
Bảo đảm kinh phí từ ngân sách nhà nước hằng năm, đồng thời có biện pháp huy động sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân thực hiện có hiệu quả các hoạt động đề ra trong kế hoạch thực hiện Đề án.
 
Xem thêm Công văn 5162/BGDĐT-QLCL năm 2023 ban hành ngày 22/9/2023.
  •  173
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…