DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Tranh chấp đất đai

Avatar

 
Tháng 12/2014, UBND tỉnh P ra Quyết định số 58/2014/QĐ-UBND v/v Ban hành quy định phối hợp với chủ đầu tư trong việc thỏa thuận với người sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư nằm trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất mà không thuộc trường hợp Nhà nước phải thu nhồi đất trên địa bàn tỉnh P; trong đó tại khoản 3, điều 6 quy định: trường hợp thật cần thiết mà dự án có ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện, lợi ích phát triển kinh tế xã hội của địa phương thì quyết định chỉ đạo thu hồi đất, thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định.
 
- Trên cơ sở đó, tháng 10/2016, Công ty Cổ phần Dược T (tư nhân) đã xin chủ trương UBND tỉnh P cho thỏa thuận với hộ gia đình A chuyển nhượng quyền sử dụng đất 4.000m2 đất hộ gia đình cho Công ty Cổ phần Dược T xây dựng, mở rộng Công ty Dược.
 
- Việc thỏa thuận không thành, vì gia đình A đòi mức tiền bồi thường, hỗ trợ giá cao hơn mức giá thị trường đất ở tại thành phố H.
 
- UBND tỉnh P đã chỉ đạo UBND thành phố H phối hợp cùng các ngành chức năng của tỉnh P tiến hành vận động, thuyết phục gia đình A thỏa thuận chuyển nhượng đất hộ gia đình cho công ty Dược T theo mức giá thị trường. Nhưng hộ gia đình A không đồng ý.
 
- Tiếp đó, UBND tỉnh P căn cứ Quyết định số 58/2014/QĐ-UBND v/v Ban hành quy định phối hợp với chủ đầu tư trong việc thỏa thuận với người sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư nằm trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất mà không thuộc trường hợp Nhà nước phải thu nhồi đất trên địa bàn tỉnh P; trong đó tại khoản 3, điều 6 quy định: trường hợp thật cần thiết mà dự án có ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện, lợi ích phát triển kinh tế xã hội của địa phương thì quyết định chỉ đạo thu hồi đất, thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định. Đã chỉ đạo UBND thành phố H tiến hành các thủ tục thu hồi đất của hộ gia đình A.
 
- Ngày 07/12/2016, Chủ tịch UBND thành phố H đã ra Thông báo số 250/TB-UBND v/v thu hồi đất hộ gia đình A để triển khai dự án mở rộng Công ty Dược T (công ty tư nhân). Hộ gia đình A không chịu nhận thông báo này và UBND thành phố H đã giao thông báo cho hộ gia đình.
 
- Ngày 19/12/2016, Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố H đã phối hợp các ban ngành, đoàn thể tiến hành kiểm kê, đo đạc diện tích đất, nhà ở, tài sản gắn liền trên đất đối với hộ gia đình A theo sự chỉ đạo của UBND thành phố H (có Quyết định thành lập tổ kiểm kê, đo đạc theo quy định). Thế nhưng tại buổi kiểm tra, đo đạc trên, gia đình A vắng mặt, Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố H xùng các ban ngành, đoàn thể vẫn tiến hành đo đạc và lập biên bản theo quy định.
 
- Gia đình A đang có đơn khiếu nại việc UBND thành phố H ra Thông báo thu hồi đất không đứng quy định vì không thuộc trường hợp thu hồi đất phục vụ an ninh, quốc phòng, kinh tế, văn hóa, xã hội và Việc kiểm kê, đo đạc trên xâm phạm bất hợp pháp nơi ở của công dân, gây thất thoát tài sản và lợi ích tinh thần của công dân theo quy định.
 
* Như vậy: Việc UBND thành phố H ra Thông báo thu hồi đất thực hiện theo khoản 3, điều 6, Quyết định số 58/2014/QĐ-UBND nêu trên có đúng quy định pháp luật không? Nhất là có đúng với Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới nhất không (Luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015).
 
- Việc UBND tỉnh P chỉ đạo như thế có phù hợp quy định pháp luật hiện hành không?
 
- Việc Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố H cùng các ban ngành, đoàn thể tiến hành kiểm kê, đo đạc đất, nhà ở, tài sản của hộ gia đình A có đúng quy định không?
 
Nếu sai thì sai quy định nào nhờ anh, chị tư vấn giúp?
 
 
  •  2680
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…