DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Trách nhiệm bồi thường khi cán bộ xã làm mất hồ sơ của người dân

Avatar

 

Trường hợp ở đây là do lỗi của người thực hiện công vụ dẫn đến thiệt hại cho người dân, việc bồi thường ở đây được điều chỉnh bởi Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017:

 

"Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

 

Luật này quy định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đối với cá nhân, tổ chức bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án; thiệt hại được bồi thường; quyền, nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức bị thiệt hại; cơ quan giải quyết bồi thường; thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường; phục hồi danh dự; kinh phí bồi thường; trách nhiệm hoàn trả; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong công tác bồi thường nhà nước."

 

Do đó, cơ quan nhà nước sẽ đứng ra bồi thưởng thiệt hại cho người dân. Sau khi đã bồi thường cho người dân rồi thì cơ quan bồi thường có thể yêu cầu người thi hành công vụ đã làm sai hoàn trả lại cho cơ quan nhà nước:

 

"Điều 65. Xác định mức hoàn trả, giảm mức hoàn trả

...

2. Trường hợp có một người thi hành công vụ gây thiệt hại thì mức hoàn trả được xác định như sau:

...

c) Người thi hành công vụ có lỗi vô ý gây thiệt hại thì mức hoàn trả từ 03 đến 05 tháng lương của người đó tại thời điểm có quyết định hoàn trả nhưng tối đa là 50% số tiền mà Nhà nước đã bồi thường;"

 

  •  1513
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…