DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Tổng hợp văn bản hướng dẫn các Luật có hiệu lực từ 01/01/2016

>>> Danh sách 10 Luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2016 và các văn bản hướng dẫn

Từ ngày 01/01/2016, 10 Luật có hiệu lực thi hành. Theo đó, để áp dụng các Luật này trên thực tế cần có văn bản hướng dẫn. Sau đây, Dân Luật cập nhật các văn bản hướng dẫn các Luật này tính đến thời điểm hiện nay.

Tổng hợp văn bản hướng dẫn

Topic này sẽ liên tục cập nhật các văn bản hướng dẫn danh sách 10 Luật này, các bạn đón theo dõi nhé.

STT

Tên các Luật

Các văn bản hướng dẫn

1

Luật bảo hiểm xã hội 2014

- Nghị định 115/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

- Nghị quyết 93/2015/QH13 thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động.

- Nghị định hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm trong công tác cơ yếu.

- Nghị định 134/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện

- Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm hưu trí bổ sung

- Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật bảo hiểm xã hội về thanh tra bảo hiểm xã hội

- Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan bảo hiểm xã hội Việt Nam

- Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết khoản 1 Điều 90 Luật bảo hiểm xã hội về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội

2

Luật căn cước công dân 2014

- Nghị định 137/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật căn cước công dân

- Thông tư 170/2015/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí thẻ Căn cước công dân

3

Luật hộ tịch 2014

- Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch

- Nghị định về quản lý, sử dụng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; thủ tục, trình tự đăng ký hộ tịch trực tuyến

4

Luật nghĩa vụ quân sự 2015

- Nghị định quy định chi tiết về trình tự, thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự; chế độ chính sách của công dân trong thời gian đăng ký nghĩa vụ quân sự, khám, kiểm tra sức khỏe.

- Nghị định quy định ngành, nghề đối với công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự phù hợp với yêu cầu Quân đội; công dân thuộc diện làm nghĩa vụ quân sự được miễn- gọi nhập ngũ trong thời chiến và huấn luyện binh sĩ dự bị hạng hai

- Nghị định quy định về tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với quân nhân tại ngũ

- Nghị định quy định chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, khi xuất ngũ; chế độ chính sách đối với thân nhân hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ; chế độ, chính sách đối với quân nhân dự bị và thân nhân của quân nhân dự bị

5

Luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi 2014

Nghị định 108/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi

6

Luật tổ chức chính phủ 2015

Nghị định quy định cơ quan thuộc Chính phủ

7

Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015

Nghị định quy định cụ thể số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp

8

Luật kiểm toán nhà nước 2015

 

9

Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 2015

 

10

Luật Tổ chức Quốc hội 2014

 

Dân Luật sẽ liên tục cập nhật các văn bản hướng dẫn tại topic này, mời các bạn đón theo dõi.

 

  •  35145
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
0 câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…