DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Tổng hợp văn bản hướng dẫn các Luật, Bộ luật (còn hiệu lực)

Tổng hợp văn bản hướng dẫn các Luật, Bộ luật (còn hiệu lực)

Mình đã tổng hợp văn bản hướng dẫn các Luật, Bộ luật, các tội phạm, các vấn đề dân sự,...

1. Tổng hợp các văn bản pháp luật đất đai

2. Tổng hợp văn bản hướng dẫn Bộ luật dân sự 2015

3. Tất tần tật văn bản hướng dẫn Bộ luật lao động 2012

4. Tổng hợp những văn bản hướng dẫn Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

5. Văn bản hướng dẫn luật nhà ở còn hiệu lực

6. Tổng hợp văn bản hướng dẫn Luật hôn nhân gia đình

7. Tổng hợp văn bản hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương 2017

<!-- <p-->8.Các văn bản hướng dẫn xét xử tội phạm về ma túy

9. Tập hợp văn bản hướng dẫn Luật tố tụng hành chính 2015

10. Tập hợp văn bản hướng dẫn Bộ luật hình sự mới nhất

11. Link văn bản hướng dẫn các Luật

Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài sửa đổi 2017

Luật Cảnh vệ 2017 (thay thế Pháp lệnh cảnh vệ năm 2005)

Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2017 (thay thế Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2013)

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017 (thay thế Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2009)

Luật Chuyển giao công nghệ 2017 (thay thế Luật Chuyển giao công nghệ 2006)

Luật Thủy lợi 2017 (thay thế Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi năm 2001

Luật Đường sắt 2017 (thay thế Luật Đường sắt 2005)

Luật tiếp cận thông tin 2016

12. Văn bản hướng dẫn các Luật

- Luật các tổ chức tín dụng sửa đổi 2017,

- Luật Quản lý nợ công 2017,

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài,

- Luật Chuyển giao công nghệ 2017 ,

- Luật Thủy lợi 2017

13. Link văn bản hướng dẫn các Luật

Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015

Luật sửa đổi bổ sung Bộ luật hình sự năm 2017

Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015

Luật tín ngưỡng, tôn giáo 2016

Luật trợ giúp pháp lý 2017

Luật du lịch 2017

Luật quản lý, sử dụng tài sản công 2017

14. Tập hợp văn bản hướng dẫn đánh giá cán bộ

15. Tập hợp văn bản hướng dẫn 243 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

16. Tất tần tật các văn bản liên quan đến hợp đồng

17. Tổng hợp VB hướng dẫn các loại tội phạm trong Hình sự

 

  •  10927
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…