DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Tổng hợp điểm mới văn bản nổi bật có hiệu lực trong tháng 4/2018

Tháng 04/2018, hàng loạt các chính sách mới trong lĩnh vực giáo dục, ngân hàng, thương mại, lao động, kế toán…bắt đầu có hiệu lực, cụ thể như sau:

>> 06 chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 4/2018

1. Các trường hợp phải giải ngân vốn cho vay theo phương thức không dùng tiền mặt

Cụ thể, tổ chức tín dụng cho vay phải sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt để giải ngân vốn cho vay vào tài khoản thanh toán của khách hàng tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán trong các trường hợp:

- Khách hàng thanh toán, chi trả cho các mục đích sử dụng vốn vay mà pháp luật quy định phải thực hiện thông qua tài khoản thanh toán của khách hàng;

- Khách hàng là bên thụ hưởng có tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, đã ứng vốn tự có để thanh toán, chi trả các chi phí thuộc chính phương án, dự án kinh doanh hoặc phương án, dự án phục vụ đời sống được tổ chức tín dụng cho vay quyết định cho vay theo quy định của pháp luật;

- Khách hàng trực tiếp thanh toán, chi trả tiền mua sản phẩm nông nghiệp thuộc lĩnh vực nông, lâm, diêm nghiệp và thủy sản từ cá nhân, hộ gia đình, chủ trang trại, hộ kinh doanh và tổ hợp tác có hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn nông thôn để khách hàng thực hiện phương án sản xuất kinh doanh, phù hợp với mục đích vay vốn ghi trong thỏa thuận cho vay.

Nội dung này được đề cập tại Thông tư 21/2014/TT-NHNN có hiệu lực từ 02/4/2018.

tiền mặt

2. Thời hạn cấp lại, đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

- Đối với trường hợp cấp lại: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

- Đối với trường hợp cấp đổi: 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Bản quyền tác giả)

Nếu từ chối cấp lại, đổi thì phải thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn.

Căn cứ Nghị định 22/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ 10/4/2018.

Xem thêm: Toàn văn điểm mới Nghị định 22/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật sở hữu trí tuệ

3. Các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm cháy, nổ

Theo Nghị định 23/2018/NĐ-CP về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc có hiệu lực từ 15/4/2018 thì các trường hợp sau đây doanh nghiệp bảo hiểm không có trách nhiệm bồi thường bảo hiểm:

* Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ nêu theo quy định, trừ cơ sở hạt nhân:

- Động đất, núi lửa phun hoặc những biến động khác của thiên nhiên.

- Thiệt hại do những biến cố về chính trị, an ninh và trật tự an toàn xã hội gây ra.

- Tài sản bị đốt cháy, làm nổ theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Tài sản tự lên men hoặc tự tỏa nhiệt; tài sản chịu tác động của một quá trình xử lý có dùng nhiệt.

- Sét đánh trực tiếp vào tài sản được bảo hiểm nhưng không gây cháy, nổ.

- Nguyên liệu vũ khí hạt nhân gây cháy, nổ.

- Máy móc, thiết bị điện hay các bộ phận của thiết bị điện bị thiệt hại do chịu tác động trực tiếp của việc chạy quá tải, quá áp lực, đoản mạch, tự đốt nóng, hồ quang điện, rò điện do bất kỳ nguyên nhân nào, kể cả do sét đánh.

- Thiệt hại do hành động cố ý gây cháy, nổ của người được bảo hiểm; do cố ý vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy và là nguyên nhân trực tiếp gây ra cháy, nổ.

- Thiệt hại đối với dữ liệu, phần mềm và các chương trình máy tính.

- Thiệt hại do đốt rừng, bụi cây, đồng cỏ, hoặc đốt cháy với mục đích làm sạch đồng ruộng, đất đai.

* Đối với cơ sở hạt nhân: DN bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thỏa thuận về các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm trên cơ sở được doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm chấp thuận.

4. 24 biểu mẫu trong hòa giải thương mại

Các biểu mẫu này được ban hành kèm theo Thông tư 02/2018/TT-BTP có hiệu lực từ 02/4/2018.

STT

Tên biểu mẫu

Ký hiệu

1.      

Giấy đề nghị đăng ký làm hòa giải viên thương mại vụ việc

Mẫu số 01/TP-HGTM

2.      

Giấy đề nghị thành lập Trung tâm hòa giải thương mại

Mẫu số 02/TP-HGTM

3.               

Giấy đề nghị bổ sung hoạt động hòa giải thương mại cho Trung tâm trọng tài

Mẫu số 03/TP-HGTM

4.               

Giấy đề nghị đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại/chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại

Mẫu số 04/TP-HGTM

5.               

Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại

Mẫu số 05/TP-HGTM

6.              

Giấy đăng ký hoạt động chi nhánh của Trung tâm hòa giải thương mại

Mẫu số 06/TP-HGTM

7.                    

Giấy đề nghị thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở của Trung tâm hòa giải thương mại từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

Mẫu số 07/TP-HGTM

8.               

Giấy đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập của Trung tâm hòa giải thương mại

Mẫu số 08/TP-HGTM

9.              

Giấy đề nghị cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại/Chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại

Mẫu số 09/TP-HGTM

10.            

Giấy đề nghị thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

Mẫu số 10/TP-HGTM

11.             

Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

Mẫu số 11/TP-HGTM

12.             

Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

Mẫu số 12/TP-HGTM

13.                

Giấy đề nghị thay đổi tên gọi,Trưởng chi nhánh, địa chỉ trụ sở của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam từ tỉnh thành phố trực thuộc trung ương này, sang tỉnh thành phố trực thuộc trung ương khác

Mẫu số 13/TP-HGTM

14.                

Thông báo thay đổi tên gọi, Trưởng văn phòng đại diện, địa chỉ trụ sở từ tỉnh thành phố trực thuộc trung ương này, sang tỉnh thành phố trực thuộc trung ương khác của văn phòng đại diện của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

Mẫu số 14/TP-HGTM

15.                

Giấy đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập chi nhánh/ văn phòng đại diện của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

Mẫu số 15/TP-HGTM

16.             

Giấy đề nghị cấp lại Giấy đăng ký hoạt động chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

Mẫu số 16/TP-HGTM

17.             

Báo cáo của tổ chức hòa giải thương mại về tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại

Mẫu số 17/TP-HGTM

18.                

Báo cáo của chi nhánh/văn phòng đại diện của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam về tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại

Mẫu số 18/TP-HGTM

19.                

Thông báo chấm dứt hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại/chi nhánh/văn phòng đại diện của Trung tâm hòa giải thương mại

Mẫu số 19/TP-HGTM

20.             

Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

Mẫu số 20/TP-HGTM

21.       

Danh sách hòa giải viên thương mại gửi Bộ Tư pháp công bố

Mẫu số 21/TP-HGTM

22.             

Sổ theo dõi hoạt động hòa giải thương mại

Mẫu số 22/TP-HGTM

23.            

Sổ theo dõi hòa giải viên thương mại

Mẫu số 23/TP-HGTM

24.             

Sổ theo dõi thù lao hòa giải thương mại

Mẫu số 24/TP-HGTM

5. Để thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp cần đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Là tổ chức, doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam có chức năng, nhiệm vụ hoặc ngành nghề đăng ký kinh doanh phù hợp với dịch vụ và nội dung thông tin cung cấp đã được đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp;

- Có tổ chức, nhân sự đáp ứng theo quy định.

- Đã đăng ký tên miền sử dụng để thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội và đáp ứng quy định.

- Đáp ứng các Điều kiện về kỹ thuật theo quy định.

- Có biện pháp bảo đảm an toàn thông tin, an ninh thông tin và quản lý thông tin theo quy định.

Xem chi tiết từng điều kiện tại đây.

Căn cứ pháp lý: Nghị định 27/2018/NĐ-CP

6. Quy định mới về khiếu nại trong lĩnh vực việc làm

- Về thời hiệu khiếu nại lần đầu: 180 ngày, kể từ ngày người khiếu nại nhận được hoặc biết được quyết định, hành vi của tổ chức dịch vụ việc làm, tổ chức có liên quan đến hoạt động tạo việc làm cho người lao động

- Về thẩm quyền giải quyết:

Lần đầu: Người đứng đầu tổ chức dịch vụ việc làm (bao gồm trung tâm dịch vụ việc làm và doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm); tổ chức đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

Lần hai: Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi tổ chức dịch vụ việc làm, tổ chức đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia đặt trụ sở chính

- Thời gian thụ lý giải quyết khiếu nại: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được khiếu nại thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của mình.

Căn cứ Nghị định 24/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ 15/4/2018.

7. Một số điểm mới trong Quy chế tuyển sinh Đại học năm 2018

- Thêm đối tượng được xét tuyển thẳng vào các trường, đó là: người đạt một trong các giải nhất, nhì, ba tại các kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN và thi tay nghề quốc tế, nếu có bằng tốt nghiệp THPT hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp, đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT  theo quy định của pháp luật thì được tuyển thẳng vào trường để học ngành, nghề phù hợp với nghề đã đạt giải

Nếu các thí sinh này không dùng quyền xét tuyển thẳng thì được hiệu trưởng xem xét, quyết định ưu tiên xét tuyển vào trường để học ngành, nghề phù hợp với nghề đã đạt giải theo quy định của từng trường.

- Chênh lệch điểm ưu tiên theo khu vực giữa 02 khu vực kế tiếp là 0,25

- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT để vào ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên như sau:

+ Đối với trình độ ĐH xét tuyển học sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại giỏi. Riêng các ngành sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, Giáo dục Thể chất xét tuyển học sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên.

+ Đối với trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp xét tuyển học sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên. Riêng các ngành sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, Giáo dục Thể chất (ngành cao đẳng), Sư phạm Thể dục thể thao (ngành trung cấp) xét tuyển học sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại trung bình trở lên.

Xem chi tiết tại Thông tư 07/2018/TT-BGDĐT có hiệu lực từ 15/04/2018.

8. Điểm mới đáng chú ý trong Quy chế thi THPT Quốc gia

- Bài thi được chấm theo thang điểm 10, điểm lẻ của tổng điểm toàn bài thi sẽ làm tròn đến hai chữ số thập phân (Hiện nay quy định bài thi được lấy đến 0,25; không quy tròn điểm).

- Bỏ quy định thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT không đủ điều kiện dự thi trong các năm trước do bị xếp loại yếu về hạnh kiểm ở lớp 12, phải được UBND cấp xã nơi cư trú xác nhận không vi phạm pháp luật.

- Bỏ cộng điểm ưu tiên đối với con của người được hưởng chính sách như bệnh binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Theo Thông tư 04/2018/TT-BGDĐT có hiệu lực từ 15/04/2018.

Ngày 07/04/2018 và 22/04/2018 là 2 ngày điều chỉnh giá xăng, mời các bạn dõi theo tin tức tại Dân Luật

Xem thêm:

1. Lịch nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 01/5 năm 2018

2. Tuyển dụng công chức Viện kiểm sát năm 2018

3. Hợp đồng không công chứng khác với hợp đồng công chứng như thế nào?

4. Hướng dẫn mới về giải quyết tranh chấp đất đai tại TP.HCM có hiệu lực từ ngày 17/03/2018

5. Sắp tới, tự ý đăng ảnh của con lên facebook có thể bị phạt đến 50 triệu đồng

6. Sẽ phạt đến 75 triệu đồng nếu chiếm dụng tiền đóng BHXH, BHTN?

7. Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với Đảng viên năm 2018

8. Tổng hợp văn bản hướng dẫn Bộ luật tố tụng hình sự 2015

 

  •  5885
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…