DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Tổng hợp điểm mới Nghị định 31/2014/NĐ-CP về hướng dẫn Luật cư trú

> Nhập khẩu TP trực thuộc trung ương dễ dàng hơn trước

Từ 15/06/2014, Nghị định 31/2014/NĐ-CP chính thức có hiệu lực và thay thế cho Nghị định 107/2007/NĐ-CP, 56/2010/NĐ-CP. Dân Luật tổng hợp lại một số nội dung mới nổi bật của Nghị định này như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh

Bổ sung phạm vi điều chỉnh giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp.

2. Bỏ một số nội dung cấm

Khoản 2 điều 3 đã bỏ 3/7 nội dung cấm của Nghị định cũ, đó là:

- Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, văn bản khác liên quan đến quy định về hộ khẩu trái với quy định của Luật Cư trú và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành;

- Ban hành quy định hạn chế quyền tự do cư trú của công dân trái thẩm quyền, trình tự, thủ tục do pháp luật quy định;

- Cho người khác nhập hộ khẩu vào sổ hộ khẩu, chỗ ở của mình để trục lợi hoặc cho nhập hộ khẩu vào cùng một chỗ ở, nhưng không bảo đảm diện tích sàn tối thiểu trên đầu người theo quy định.

Vì các nội dung này đã hàm chứa trong những quy định cấm còn lại.

3. Sửa đổi, bổ sung quy định về nơi cư trú

- Bỏ cụm: “Nơi cư trú của công dân là chỗ ở hợp pháp mà người đó thường xuyên sinh sống”.

- Quy định “Đối với chỗ ở do thuê, mượn hoặc ở nhờ tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh phải bảo đảm diện tích tối thiểu là 5 m2 sàn/01 người” được sửa thành “Đối với chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn hoặc ở nhờ của cá nhân, tổ chức tại thành phố trực thuộc trung ương phải bảo đảm điều kiện về diện tích bình quân theo quy định của Hội đồng nhân dân thành phố”.

4. Bổ sung quy định về tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp

Quy định cũ chỉ có giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp còn quy định mới bổ sung thêm khái niệm tài liệu như vậy sẽ đảm bảo quyền lợi cho công dân.

5. Thời hạn đăng ký thường trú

Quy định “Trong thời hạn 24 tháng, kể từ ngày chuyển đến chỗ ở hợp pháp mới, người thay đổi chỗ ở hợp pháp hoặc đại diện hộ gia đình có trách nhiệm làm thủ tục đăng ký thư­ờng trú tại chỗ ở mới” được sửa thành “Trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày chuyển đến chỗ ở hợp pháp mới và có đủ điều kiện đăng ký thường trú thì người thay đổi chỗ ở hợp pháp hoặc đại diện hộ gia đình có trách nhiệm làm thủ tục đăng ký thường trú tại chỗ ở mới”.

6. Điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương

Điều kiện về thời gian tạm trú để được đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương là: Có thời gian tạm trú liên tục tại thành phố trực thuộc trung ương từ một năm trở lên đối với trường hợp đăng ký thường trú vào huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc trung ương; từ hai năm trở lên đối với trường hợp đăng ký thường trú vào quận thuộc thành phố trực thuộc trung ương (quy định cũ là tạm trú liên tục tại chỗ ở đó từ một năm trở lên).

Điểm mới đặc biệt quan trọng và tạo điều kiện thuận lợi cho công dân là: Trường hợp tạm trú liên tục tại nhiều chỗ ở khác nhau thì thời gian tạm trú liên tục được tính bằng tổng thời gian tạm trú tại các chỗ ở đó.

Trường hợp đăng ký thường trú vào nội thành thành phố Hà Nội thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 19 của Luật Thủ đô và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thủ đô.

  •  8629
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…