DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Tổng hợp các Luật sẽ có hiệu thi hành từ ngày 01/01/2024

Avatar

 
Bắt đầu từ tháng đầu tiên của năm 2024 sẽ có rất nhiều chính sách mới nổi bật có hiệu lực. Đáng chú ý nhất là 03 văn bản Luật sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024.
 
 
1. Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 (có hiệu lực ngày 01/01/2024)
 
Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 được Quốc hội thông qua ngày 09/01/2023 trong đó có 12 chương và 121 Điều.
 
* Thay đổi đối tượng được ưu tiên trong khám, chữa bệnh
 
Theo khoản 2 Điều 3 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 quy định về nguyên tắc trong khám, chữa bệnh có nêu các đối tượng ưu tiên khám, chữa bệnh gồm:
 
- Người bệnh trong tình trạng cấp cứu.
 
- Trẻ em dưới 06 tuổi.
 
- Phụ nữ có thai.
 
- Người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng (Đối tượng mới bổ sung)
 
- Người từ đủ 75 tuổi trở lên (Trước đó, Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009 đối tượng ưu tiên là 80 tuổi)
 
- Người có công với cách mạng.
 
Lưu ý: Các đối tượng này phải phù hợp với đặc thù của cơ sở khám, chữa bệnh.
 
Do đó, từ đầu năm 2024 người khuyết tật đặc biệt nặng, khuyết tật nặng được ưu tiên khám chữa bệnh và giảm độ tuổi người cao tuổi ưu tiên xuống 75 tuổi).
 
* Bổ sung quy định thân nhân người bệnh 
 
Theo khoản 11 Điều 2 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 thân nhân của người bệnh là người thuộc một trong các trường hợp sau đây:
 
- Vợ hoặc chồng; cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi, cha mẹ vợ, cha mẹ chồng; con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể của người bệnh hoặc thành viên khác trong gia đình theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình 2014;
 
- Người đại diện của người bệnh;
 
- Người trực tiếp chăm sóc cho người bệnh trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng không phải là người hành nghề.
 
* Điều kiện chuyển khoa, chuyển viện mới
 
- Chuyển khoa (khoản 3 Điều 77 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023)
 
+ Trong trường hợp phát hiện việc khám bệnh, chữa bệnh của người bệnh tại chuyên khoa khác phù hợp hơn với tình trạng bệnh của người bệnh;
 
+ Khoa chuyển người bệnh đi phải hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án, chuyển người bệnh và hồ sơ bệnh án đến khoa mới.
 
(Quy định cũ người bệnh phải đáp ứng các điều kiện như mắc phải bệnh không thuộc phạm vi chuyên môn của khoa đang điều trị. Bệnh đang được khám, chữa liên quan chủ yếu đến chuyên khoa khác. Chuyển toàn bộ hồ sơ bệnh án đến khoa mới).
 
- Chuyển viện (khoản 10 Điều 60 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023)
 
+ Tình trạng bệnh vượt quá khả năng chuyên môn hoặc không thuộc phạm vi hoạt động chuyên môn của cơ sở;
 
+ Theo yêu cầu của người bệnh, người đại diện của người bệnh và được sự đồng ý của người hành nghề trực tiếp điều trị cho người bệnh hoặc người trực lâm sàng;
 
+ Tạm dừng hoặc bị đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy phép hoạt động;
 
+ Gặp sự cố bất khả kháng mà không thể tiếp tục thực hiện việc tiếp nhận, điều trị cho người bệnh.
 
* 03 đối tượng có thể điều động tham gia hỗ trợ dịch bệnh trên cả nước
 
Cụ thể tại Điều 115 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 cơ quan, người có thẩm quyền được huy động, điều động những người sau đây tham gia khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp xảy ra thiên tai, thảm họa, dịch bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A hoặc tình trạng khẩn cấp mà không phải điều chỉnh hoặc cấp mới giấy phép hành nghề:
 
Thứ nhất: Người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, bao gồm cả người nước ngoài đang hành nghề tại Việt Nam;
 
Thứ hai: Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp giấy phép hành nghề;
 
Thứ ba: Học viên, sinh viên, học sinh đang học tại cơ sở đào tạo thuộc khối ngành sức khỏe; người thuộc đối tượng được cấp giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh nhưng chưa được cấp giấy phép hành nghề.
 
Lưu ý: Việc phân công nhiệm vụ cho các đối tượng trên phải bảo đảm phù hợp đến mức tối đa với trình độ chuyên môn của người được huy động, điều động và an toàn cho người bệnh.
 
 
(2) Luật Đấu thầu 2023 (có hiệu lực ngày 01/01/2024)
 
Luật Đấu thầu 2023 được Quốc hội thông qua ngày 23/6/2023 và có 10 Chương, 96 Điều với các điểm mới đáng chú ý như sau:
 
* 05 trường hợp hủy thầu đối với lựa chọn nhà thầu
 
Theo khoản Điều 17 Luật Đấu thầu 2023 quy định các trường hợp hủy thầu đối với lựa chọn nhà thầu bao gồm:
 
- Tất cả hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;
 
- Thay đổi về mục tiêu, phạm vi đầu tư trong quyết định đầu tư đã được phê duyệt làm thay đổi khối lượng công việc, tiêu chuẩn đánh giá đã ghi trong hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;
 
- Hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu không tuân thủ quy định của Luật này, quy định khác của pháp luật có liên quan dẫn đến nhà thầu được lựa chọn không đáp ứng yêu cầu để thực hiện gói thầu;
 
- Nhà thầu trúng thầu thực hiện hành vi bị cấm quy định tại Điều 16 của Luật này;
 
- Tổ chức, cá nhân khác ngoài nhà thầu trúng thầu thực hiện hành vi bị cấm quy định tại Điều 16 Luật Đấu thầu 2023 dẫn đến sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu.
 
* Luật hóa thêm 03 trường hợp áp dụng chỉ định thầu
 
Căn cứ Điều 23 Luật Đấu thầu 2023 đã luật hóa một số trường hợp lựa chỉ định nhà thầu trong trường hợp đặc biệt các gói thầu được bổ sung bao gồm:
 
- Gói thầu vận chuyển hàng dự trữ quốc gia để cứu trợ, viện trợ trong trường hợp phải giao hàng ngay.
 
- Gói thầu thuê kho lưu giữ hàng tạm giữ, gói thầu thuê vận chuyển, bốc xếp hàng tạm giữ tại các cảng biển, địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung trong trường hợp chỉ có duy nhất một đơn vị cung cấp dịch vụ trong cảng.
 
- Gói thầu nhập khẩu vũ khí thể thao phục vụ các câu lạc bộ, trường, trung tâm đào tạo huấn luyện thể thao tập luyện, thi đấu hằng năm.
 
3. Luật Thi đua, khen thưởng 2022 (có hiệu lực ngày 01/01/2024)
 
Luật Thi đua, khen thưởng 2022 được Quốc hội thông qua ngày 15/6/2022 bao gồm 08 chương với 96 Điều.
 
* Không còn hình thức khen thưởng “Huy hiệu” cho cá nhân
 
Theo Điều 9 Luật Thi đua, khen thưởng 2022 chính thức chỉ còn 07 hình thức khen thưởng dành cho cá nhân, tập thể, tổ chức bao gồm:
 
- Huân chương.
 
- Huy chương.
 
- Danh hiệu vinh dự nhà nước.
 
- “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước”.
 
- Kỷ niệm chương.
 
- Bằng khen.
 
- Giấy khen.
 
* 10 loại huân chương dành để trao tặng cho cá nhân, tập thể
 
Theo Điều 33 Luật Thi đua, khen thưởng 2022 huân chương để tặng cho tập thể có nhiều thành tích; tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có công trạng, lập được thành tích hoặc có quá trình cống hiến lâu dài trong cơ quan, tổ chức, đơn vị gồm:
 
- “Huân chương Sao vàng”;
 
- “Huân chương Hồ Chí Minh”;
 
- “Huân chương Độc lập” hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba;
 
- “Huân chương Quân công” hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba;
 
- “Huân chương Lao động” hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba;
 
- “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba;
 
- “Huân chương Chiến công” hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba;
 
- “Huân chương Đại đoàn kết dân tộc”;
 
- “Huân chương Dũng cảm”;
 
- “Huân chương Hữu nghị”.
  •  4005
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…