DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Tổng hợp các dự án Luật vừa được thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Vừa qua tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV được diễn ra từ ngày 20/10/2023 và đã bế mạc vào ngày 28/11/2023. Trong đó, 08 dự án Luật được xem xét, thông qua bao gồm:
 
tong-hop-cac-du-an-luat-vua-duoc-thong-qua-tai-ky-hop-thu-6-quoc-hoi-khoa-xv
 
1. 09 dự án Luật được Quốc hội xem xét thông qua
 
Cụ thể, Cổng Thông tin điện tử Quốc hội có thông báo tại Kỳ họp Quốc hội thứ 6 Khóa XV sẽ xem xét, thông qua 9 dự án luật bao gồm:
 
 

STT

Dự án Luật xem xét, thông qua

Tình trạng

Hiệu lực

1

Luật Đất đai (sửa đổi)

Chưa thông qua

 

2

Luật Căn cước

Thông qua

01/7/2024

3

Luật Nhà ở sửa đổi

Thông qua

01/01/2025

4

Luật Viễn thông sửa đổi

Thông qua

01/7/2024

5

Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

Thông qua

01/01/2025

6

Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

Thông qua

01/01/2025

7

Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)

Thông qua

01/07/2024 (trừ một số quy định có hiệu lực từ năm 2025 và 2026)

8

Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Thông qua

Đang cập nhật

 
2. Khai mạc, bế mạc kỳ họp Quốc hội được thực hiện ra sao?
 
Căn cứ Điều 11 Nghị quyết 71/2022/QH15 quy định khai mạc, bế mạc kỳ họp Quốc hội được thực hiện như sau:
 
- Kỳ họp Quốc hội giữa năm khai mạc vào ngày 20 tháng 5; kỳ họp Quốc hội cuối năm khai mạc vào ngày 20 tháng 10. Trường hợp ngày 20 tháng 5 và ngày 20 tháng 10 trùng vào ngày thứ Sáu của tuần hoặc ngày nghỉ theo quy định của pháp luật thì ngày khai mạc kỳ họp Quốc hội là ngày làm việc kế tiếp. Trường hợp bất khả kháng không thể tổ chức kỳ họp Quốc hội vào các thời điểm nêu trên thì ngày khai mạc kỳ họp Quốc hội do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định.
 
Ngày khai mạc kỳ họp thứ nhất của mỗi khóa Quốc hội do Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa trước quyết định chậm nhất là 60 ngày kể từ ngày bầu cử đại biểu Quốc hội.
 
Ngày khai mạc kỳ họp Quốc hội cuối nhiệm kỳ và kỳ họp bất thường của Quốc hội do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định.
 
- Chủ tịch Quốc hội khai mạc và bế mạc kỳ họp Quốc hội. Tại kỳ họp thứ nhất của mỗi khóa Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội khóa trước khai mạc kỳ họp Quốc hội.
 
- Tại phiên khai mạc, phiên bế mạc kỳ họp Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự phiên họp.
 
Khi bắt đầu phiên khai mạc và kết thúc phiên bế mạc, Quốc hội làm lễ chào cờ. Tại lễ chào cờ, quân nhạc cử Quốc thiều, đại biểu Quốc hội và những người tham dự hát Quốc ca.
 
3. Quy định về thông tin về kỳ họp Quốc hội 
 
Căn cứ Điều 9 Nghị quyết 71/2022/QH15 quy định rõ thông tin về kỳ họp Quốc hội được thực hiện như sau:
 
- Tổng Thư ký Quốc hội có trách nhiệm tổ chức cung cấp thông tin về chương trình, nội dung của kỳ họp Quốc hội, hoạt động của Quốc hội tại kỳ họp theo quy định của pháp luật.
 
- Tổng Thư ký Quốc hội tổ chức họp báo về kỳ họp Quốc hội trước phiên khai mạc và sau phiên bế mạc kỳ họp Quốc hội. Trường hợp cần thiết, Tổng Thư ký Quốc hội tổ chức họp báo để cung cấp thông tin chính thức về sự kiện diễn ra tại kỳ họp Quốc hội.
 
- Tổng Thư ký Quốc hội công bố nghị quyết của Quốc hội chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày nghị quyết được thông qua, trừ trường hợp luật quy định khác.
 
- Phiên khai mạc, phiên bế mạc kỳ họp Quốc hội, phiên thảo luận về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, phiên chất vấn tại kỳ họp Quốc hội, Lễ tuyên thệ được phát thanh, truyền hình trực tiếp trên Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và Truyền hình Quốc hội Việt Nam. Các phiên họp khác của Quốc hội được phát thanh, truyền hình trực tiếp theo quyết định của Quốc hội được ghi trong chương trình kỳ họp Quốc hội.
 
- Tổng Thư ký Quốc hội quyết định tài liệu phục vụ kỳ họp Quốc hội được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Quốc hội.
 
- Văn kiện chủ yếu của mỗi kỳ họp Quốc hội được đăng trong kỷ yếu của kỳ họp Quốc hội do Văn phòng Quốc hội ấn hành và phát hành dưới dạng điện tử.
 
- Đại diện cơ quan báo chí, thông tấn được tạo điều kiện thuận lợi tại khu vực dành riêng để tham dự, đưa tin về các phiên họp công khai tại kỳ họp Quốc hội và bảo đảm việc đưa tin chính xác, khách quan theo quy định của pháp luật về báo chí. Tổng Thư ký Quốc hội quy định cụ thể về hoạt động của đại diện cơ quan báo chí, thông tấn tại khu vực diễn ra kỳ họp Quốc hội.
  •  1221
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

1 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…