DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Toàn văn điểm mới Nghị định 60/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán

Avatar

 

Nghị định 58/2012/NĐ-CP hướng dẫn một số điều về Luật Chứng khoán đi vào thực tiễn áp dụng đến nay đã hơn 03 năm, việc thực hiện tồn tại nhiều bất cập cần phải sửa đổi, bổ sung.

Vì vậy việc ban hành Nghị định 60/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 58/2012/NĐ-CP là điều cần thiết. Nghị định 60 sẽ có hiệu lực vào ngày 01/9/2015. Nắm được xu thế quan tâm của hầu hết dân tài chính, mình sẽ đề cập đến tất cả các điểm mới của Nghị định 60 này với từng phần để các bạn dễ nắm bắt thông tin hơn.

1. Việc hoán đổi cổ phiếu được thực hiện thông qua chào bán, phát hành thêm

Chào bán cổ phiếu để hoán đổi là việc chào bán, phát hành thêm cổ phiếu và dùng cổ phiếu đó để đổi lấy cổ phiếu, phần vốn góp tại doanh nghiệp khác hoặc khoản nợ của tổ chức phát hành đối với chủ nợ.

Trước đây, việc hoán đổi cổ phiếu chỉ được thực hiện thông qua việc phát hành cổ phiếu.

2. Quy định rõ hơn tỷ lệ sở hữu nước ngoài

Là tổng tỷ lệ sở hữu cổ phần, phần vốn góp có quyền biểu quyết của tất cả nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên trong một công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán hoặc quỹ đầu tư chứng khoán.

3. Giải thích Hệ thống giao dịch Upcom (sàn giao dịch Upcom) là gì?

Hệ thống giao dịch Upcom là nơi tổ chức giao dịch cổ phiếu của công ty đại chúng chưa niêm yết, cổ phần của doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa dưới hình thức chào bán chứng khoán ra công chúng.

4. Trường hợp nào được xem là nhà đầu tư nước ngoài?

Được xem là nhà đầu tư có vốn nước ngoài khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- Cá nhân có quốc tịch nước ngoài.

- Tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài và thực hiện đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

5. Loại công ty nào được xem là tổ chức kinh doanh chứng khoán theo Nghị định 58/2012/NĐ-CP?

Là công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ.

6. Thừa nhận chứng quyền có bảo đảm

Là chứng khoán có tài sản đảm bảo do công ty chứng khoán phát hành, cho phép người sở hữu được quyền mua (chứng quyền mua) hoặc được quyền bán (chứng quyền bán) chứng khoán cơ sở cho tổ chức phát hành chứng quyền đó theo một mức giá đã được xác định trước, tại hoặc trước một thời điểm đã được ấn định, hoặc nhận khoản tiền chênh lệch giữa giá thực hiện và giá chứng khoán cơ sở tại thời điểm thực hiện.

7. Chủ nợ không chỉ là bên cho vay

Chủ nợ là bên cho vay hoặc bên được quyền yêu cầu một tổ chức, cá nhân thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ phải trả.

(Còn nữa)

  •  12292
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…