DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Tiêu chuẩn thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên từ hạng II lên hạng I

Avatar

 

Ngày 18/8/2017 Bộ Giáo dục đào tạo ban hành Thông tư 20/2017/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập.

Theo đó, kì thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên từ hạng II lên hạng I được quy định cụ thể như sau:

-Thi môn kiến thức chung:

+ Hình thức thi: tự luận hoặc trắc nghiệm hoặc kết hợp giữa tự luận và trắc nghiệm.

+ Thời gian thi: thi tự luận 150 phút; thi trắc nghiệm 45 phút; thi kết hợp giữa tự luận và trắc nghiệm 120 phút

       + Nội dung thi: Luật viên chức, pháp luật chuyên nghành, quan điểm, chủ trường, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước; Đưa ra giải pháp đối với vấn đề nảy sinh trong thực tế cấp học phù hợp với tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng I.

- Thi chuyên môn, nghiệp vụ

+ Hình thức thi: thuyết trình và phỏng vấn trực tiếp

+ Thời gian thi: 30 phút

      + Nội dụng: trình bày báo cáo tổng quan về kết quả dạy học và giáo dục học sinh, công tác quản lý, chỉ đạo; Phỏng vấn về chuyên môn linh vực đảm nhiệm, giải pháp giải quyết vấn đề đặt ra trong thực tiễn giáo dục gắn với tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng I.

- Thi môn ngoại ngữ

+ Hình thức thi: trắc nghiệm

+ Thời gian thi: 45 phút

+ Nội dụng thi:  Kiểm tra các kỹ năng đọc hiểu, viết ở trình độ ngoại ngữ bậc 3 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (sau đây viết tắt là Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT).

 - Thi môn tin học

+ Hình thức: trắc nghiệm hoặc thực hành trên máy tính

+ Thời gian thi: 45 phút

+ Nội dung thi:  Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng I

Thông tư 20/2017/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 03 tháng 10 năm 2017 

  •  2680
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…