DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Tiếng anh trong hợp đồng thương mại quốc tế

 1. Inquiry (n): Thư hỏi giá, thư hỏi mua
 2. Offer (n): thư chào giá
 3. Offerer (n): bên/người chào giá
 4. Offeree (n): bên/người được chào giá
 5. Counter-offer (n): Thư hoàn giá chào
 6. Ascertain (v): xác minh
 7. Acceptance (n): (thư) chấp nhận
 8. Provisional quotation: Bảng báo giá tạm thời
 9. Specification (n): Quy cách kỹ thuật
 10. Sample (n): hàng mẫu
 11. Acknowledge (v): thừa nhận, báo cho biết (đã nhận được cái gì)
 12. Receipt (n): biên lai, giấy biên nhận
 13. Commission (n): Tiền hoa hồng
 14. Terms of payment: Điều kiện thanh toán
 15. Amount of payment: Số tiền thanh toán
 16. Instruments of payment: Phương tiện thanh toán
 17. Time of payment: Thời hạn thanh toán
 18. Place of paymet: Địa điểm thanh toán
 19. Penalty: tiền phạt
 20. Compensation for losses: Quy định bồi thường tổn thất
 21. Cancellation of the contract: Sự hủy bỏ hợp đồng
 22. Mediation (n): sự dàn xếp, sự điều đình
 23. Conciliation (n): Sự hòa giải
 24. Arbitration provision: điều khoản trọng tài
 25. Eventuality (n): tình huống có thể xảy ra, sự việc không lường trước được
 26. Waterproof (adj): không thấm nước
 27. War Risk premium: phí bảo hiểm rủi ro chiến tranh
 28. Force Majeure: trường hợp bất khả kháng
 29. Claim (n): Yêu cầu bồi thường, khiếu nại
 30. Clause (n): Điều khoản
 31. Annex (n): Phụ kiện, phụ lục, phần thêm vào
 •  12826
 •  Cảm ơn
 •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
0 câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…