DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Tiền lương làm thêm giờ tại các doanh nghiệp

Tình trạng tăng ca, làm thêm giờ tại các doanh nghiệp không còn là vấn đề hiếm gặp. Vậy, tiền lương tăng ca, làm thêm giờ sẽ được tính như thế nào. Để tránh bị thiệt thòi người lao động cần tham khảo quy định về tiền lương làm thêm giờ theo quy định dưới đây.

Tại điều 98 Bộ luật Lao động 2019 có quy định về tiền lương làm thêm giờ như sau:

1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

2. Người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết.

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Vì vậy, khi người lao động tăng ca, làm thêm giờ thì người lao động sẽ được hưởng lương làm thêm giờ. Người lao động có thể căn cứ theo quy định trên là người lao động làm thêm giờ vào ngày thường, ngày nghỉ hằng tuần hay ngày nghỉ lễ, tết; làm thêm giờ vào ban ngày hay ban đêm để tính tiền lương làm thêm giờ cho phù hợp với quy định.

  •  242
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…