DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Thực hiện giảm thuế GTGT xuống 8% như thế nào?

Nghị định15/2022/NĐ-CP quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022/QH15, trong đó có hướng dẫn giảm thuế GIÁ TRỊ GIA TĂNG từ 10% xuống 8% từ ngày 1/2/2022. Nhóm hàng hóa, dịch vụ nào được giảm thuế; mức giảm thuế ra sao đang là vấn đề được các doanh nghiệp quan tâm.

Trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ:

- Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất.

- Nhóm sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

- Nhóm công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin… Còn lại các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% đều được giảm thuế GIÁ TRỊ GIA TĂNG.

Theo khoản 2 Điều 1 Nghị định 15/2022/NĐ-CP quy định mức giảm thuế giá trị gia tăng như sau:

- Cơ sở kinh doanh tính thuế GIÁ TRỊ GIA TĂNG theo phương pháp khấu trừ được áp dụng mức thuế suất thuế GIÁ TRỊ GIA TĂNG 8% đối với hàng hóa, dịch vụ.

- Cơ sở kinh doanh (bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng khi thực hiện xuất hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng quy định trên.

Nghị định 15/2022/NĐ-CP nêu rõ cơ sở kinh doanh phải lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GIÁ TRỊ GIA TĂNG. Trường hợp cơ sở kinh doanh không lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTG thì không được giảm thuế GIÁ TRỊ GIA TĂNG.

Trường hợp cơ sở kinh doanh đã lập hóa đơn và đã kê khai theo mức thuế suất hoặc mức tỷ lệ % để tính thuế GIÁ TRỊ GIA TĂNG chưa được giảm theo quy định tại Nghị định 15/2022/NĐ-CP thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót.

Đồng thời, người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót và giao hóa đơn điều chỉnh cho người mua. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán kê khai điều chỉnh thuế đầu ra, người mua kê khai điều chỉnh thuế đầu vào (nếu có).

Trường hợp cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng được giảm thuế GIÁ TRỊ GIA TĂNG đã phát hành hóa đơn đặt in dưới hình thức vé có in sẵn mệnh giá chưa sử dụng hết (nếu có) và có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì cơ sở kinh doanh thực hiện đóng dấu theo giá đã giảm 2% thuế suất thuế GIÁ TRỊ GIA TĂNG hoặc giá đã giảm 20% mức tỷ lệ % bên cạnh tiêu thức giá in sẵn để tiếp tục sử dụng.

  •  228
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…