DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

THỪA KẾ THEO PHÁP LUẬT

Avatar

 

Thừa kế là việc một người được hưởng tài sản, của cải do người chết để lại. Đó cũng là một trong những vấn đề gây đau đầu cho những gia đình có người thân mất. Theo pháp luật Việt Nam, thừa kế có hai dạng là thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật. Tại Điều 675 của Bộ luật Dân sự 2005, những trường hợp thừa kế theo pháp luật gồm có:

- Không có di chúc;

-  Di chúc không hợp pháp;

- Những người thừa kế theo di chúc đều chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn vào thời điểm mở thừa kế;

- Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối quyền nhận di sản.

Đồng thời, thừa kế theo pháp luật cũng được áp dụng đối với các phần di sản sau đây:

- Phần di sản không được định đoạt trong di chúc;

-Phần di sản có liên quan đến phần của di chúc không có hiệu lực pháp luật;

- Phần di sản có liên quan đến người được thừa kế theo di chúc nhưng họ không có quyền hưởng di sản, từ chối quyền nhận di sản, chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; liên quan đến cơ quan, tổ chức được hưởng di sản theo di chúc, nhưng không còn vào thời điểm mở thừa kế.

Vậy chia thừa kế theo pháp luật như thế nào?

Căn cứ chương XXIV Phần 4 Bộ luật Dân sự 2005

  •  23861
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…