DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Thủ tướng: Đẩy nhanh tiến độ, chất lượng các quy hoạch thời kỳ 2021-2030

Avatar

 

Ngày 29/11/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1256/TTg-CN năm 2023 về đẩy nhanh tiến độ, chất lượng các quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, nhằm triển khai thực hiện Luật Quy hoạch, Nghị quyết  61/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030 và Nghị quyết 108/NQ-CP ngày 26/8/2022 của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết  61/2022/QH15 của Quốc hội, các bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tập trung chỉ đạo triển khai lập, thẩm định, trình phê duyệt các quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

Đến nay đã có 108/111 quy hoạch đã thẩm định xong, nhiều quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt (bao gồm quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, 17 quy hoạch ngành quốc gia, 01 quy hoạch vùng và 26 quy hoạch tỉnh); tuy nhiên, vẫn còn nhiều quy hoạch chưa được phê duyệt theo tiến độ và kế hoạch đề ra (trong đó có nhiều quy hoạch đã thẩm định xong đang hoàn thiện để trình phê duyệt).

Để đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, hoàn thiện trình phê duyệt quy hoạch theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 185/NQ-CP ngày 07/11/2023 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng các bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, chỉ đạo quyết liệt và triển khai có hiệu quả nội dung sau:

Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác lập, thẩm định, hoàn thiện trình phê duyệt các quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

(1) Các bộ tập trung chỉ đạo hoàn thành các quy hoạch cấp quốc gia

- Đối với các quy hoạch cấp quốc gia đã được cấp có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt, khẩn trương tổ chức công bố, công khai quy hoạch theo quy định, trừ những nội dung liên quan đến bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; xây dựng, trình ban hành kế hoạch thực hiện quy hoạch theo quy định; rà soát, chỉnh lý hồ sơ, bảo đảm thống nhất với quyết định được phê duyệt để cập nhật vào Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch theo quy định tại Điều 42 Luật Quy hoạch và quy định tại Điều 41 Nghị định 37/2019/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch, bảo đảm hoàn thành trong tháng 12 năm 2023.

- Đối với 12 quy hoạch cấp quốc gia đã được thẩm định, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ quy hoạch theo quy định để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 05 tháng 12 năm 2023.

- Đối với 05 quy hoạch cấp quốc gia đã trình thẩm định, khẩn trương tổ chức thẩm định theo quy định để hoàn thiện các thủ tục trình phê duyệt trước ngày 31/12/2023.

(2) Đối với quy hoạch vùng

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương và các cơ quan có liên quan hoàn thiện nội dung quy hoạch các vùng theo quy định tại Điều 26 Luật Quy hoạch và Điều 27 Nghị định 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ trên cơ sở tích hợp nội dung của các quy hoạch cấp quốc gia đã được phê duyệt hoặc được thẩm định, trình Hội đồng thẩm định quy hoạch vùng để tổ chức thẩm định.

Tập trung hoàn thiện hồ sơ quy hoạch các vùng theo Báo cáo thẩm định của Hội đồng thẩm định quy hoạch vùng, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trước ngày 31/12/2023.

(3) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo hoàn thành các quy hoạch tỉnh

- Đối với 26 quy hoạch tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, khẩn trương tổ chức công bố, công khai quy hoạch; xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành Kế hoạch thực hiện quy hoạch theo quy định của pháp luật về quy hoạch; rà soát, chỉnh lý hồ sơ, bảo đảm thống nhất với quyết định được phê duyệt để cập nhật vào Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch theo quy định tại Điều 42 Luật Quy hoạch và quy định tại khoản 22 Điều 1 Nghị định 58/2023/NĐ-CP ngày 12/8/2023 của Chính phủ, bảo đảm hoàn thành trước ngày 05 tháng 12 năm 2023.

- Đối với 10 quy hoạch tỉnh đã trình phê duyệt, khẩn trương phối hợp chặt chẽ, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu để đủ điều kiện trình phê duyệt trước ngày 05/12/2023.

- Đối với 23 quy hoạch tỉnh đã được thẩm định, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ quy hoạch theo quy định để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 05/12/2023.

- Đối với 01 quy hoạch tỉnh đã trình thẩm định, khẩn trương tổ chức thẩm định theo quy định để hoàn thiện các thủ tục và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 31/12/2023.

- Đối với 03 quy hoạch tỉnh chưa trình thẩm định, cần tập trung nguồn lực để sớm hoàn thiện hồ sơ, gửi xin ý kiến và trình thẩm định theo quy định, phấn đấu trình phê duyệt trong tháng 12 năm 2023.

Xem thêm về triển khai công tác quy hoạch tại Công văn 1256/TTg-CN ngày 29/11/2023.

  •  122
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

1 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…