DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Thủ tục gắn biển công trình chào mừng các ngày lễ lớn trên địa bàn thành phố

Avatar

 

Thông thường khi đến các ngày lễ lớn trên cả nước ở các Thành phố chúng ta hay bắt gặp các biển công trình chào mừng các ngày lễ này. Vậy cụ thể để gắn các biển công trình chào mừng ngày lễ này phải thực hiện thủ tục xin phép cũng như cần chuẩn bị hồ sơ như thế nào để được cấp phép gắn biển chào mừng?

Trình tự thủ tục gắn biển công trình chào mừng các ngày lễ lớn trên địa bàn thành phố

Bước 1:

- Cơ quan, đơn vị đề nghị gắn Biển công trình chào mừng các ngày Lễ lớn trên địa bàn thành phố có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định; nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ

Bước 2:

Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ:

- Nếu thành phần hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì cấp biên nhận cho người nộp;

- Nếu thành phần hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì hướng dẫn cơ quan, đơn vị hoàn chỉnh thành phần hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ gửi qua hệ thống bưu chính:

- Nếu thành phần hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận giải quyết theo quy định;

- Nếu thành phần hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì Tổ tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ có văn bản trả lời, hướng dẫn cơ quan, đơn vị hoàn thiện thành phần hồ sơ.

Bước 3:

Trường hợp được khen thưởng:

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, hoặc 20 ngày làm việc trong trường hợp phải lấy ý kiến hiệp y, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ thẩm định trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ trình hồ sơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định khen thưởng.

Trường hợp không được khen thưởng (không đúng đối tượng, không đủ tiêu chuẩn): Trong thời hạn 05 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ sẽ trả lời bằng văn bản đến các cơ quan, đơn vị đề nghị khen thưởng biết rõ lý do.

Bước 4:

Cơ quan, tổ chức căn cứ vào ngày hẹn trên biên nhận đến nhận kết quả tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Ban Thi đua – Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ hoặc qua đường bưu điện.

Thành phần hồ sơ gắn biển công trình chào mừng các ngày lễ lớn trên địa bàn thành phố

- Tờ trình của các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc thành phố (theo mẫu);

- Bản tóm tắt thành tích của công trình được đề nghị khen thưởng (theo mẫu);

- Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp đề nghị.

 Lưu ý: Các cơ quan, đơn vị khi trình hồ sơ đề nghị khen thưởng phải thực hiện song song văn bản giấy và văn bản điện tử gửi qua phần mềm “Hệ thống quản lý hồ sơ khen thưởng điện tử Ngành Thi đua - Khen thưởng”. Hồ sơ đề nghị khen thưởng chỉ được thụ lý khi Ban Thi đua - Khen thưởng trưc thuộc Sở Nội vụ nhận đầy đủ văn bản giấy và văn bản điện tử.

Thời hạn giải quyết cho phép gắn biển công trình chào mừng các ngày lễ lớn trên địa bàn thành phố

- Trường hợp đủ điều kiện khen thưởng: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, hoặc 25 ngày làm việc đối với trường hợp phải lấy ý kiến hiệp y, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Trường hợp không đủ điều kiện khen thưởng: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ ra văn bản từ chối có nêu rõ lý do.

Nguồn: Công thông tin điện tử Sở nội vụ TP.HCM

  •  137
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…