DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Thủ tục đưa tài sản gắn liền với đất của mình vào Công ty?

Tôi có miếng đất được UBND huyện cho thuê đất trả tiền hàng năm để thực hiện dự án cơ khí và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên tôi. Tôi đã được UBND huyện cấp giấy phép xây dựng. Một số hạng mục công trình đã được chứng nhận quyền sở hữu tài trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tôi có tìm hiểu theo Nghị định 01/2017 có nêu "Cá nhân được Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm, khi thành lập doanh nghiệp có thể tiếp tục sử dụng đất theo mục đích đã được Nhà nước cho thuê". Nay tôi đang làm thủ tục thành lập công ty. Tuy nhiên, nghị định 43/2014/NĐ-CPNghị định 01/2017/NĐ-CP không đề cập cách thức đưa tài sản gắn liền với đất vào doanh nghiệp đối với trường hợp này (Chỉ đề cập đến trường hợp tạo lập, chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế...). Rất mong, Luật sư trả lời giúp tôi:

1. Tôi phải thực hiện những gì, hồ sơ ra sao để đưa tài sản đã được chứng nhận quyền sở hữu trên giấy chứng nhận cá nhân lên trên giấy chứng nhận của công ty.

2. Đối với một số tài sản có trong giấy phép xây dựng cấp cho cá nhân tôi và chưa được chứng nhận quyền sở hữu. Nay tôi thành lập công ty và tiến hành xây dựng tiếp các hạng mục còn lại. Trường hợp các hạng mục công trình này xây dựng phù hợp với giấy phép xây dựng cấp cho cá nhân tôi thì công ty tôi có được chứng nhận quyền sở hữu tài sản trên giấy chứng nhận không (mặc dù giấy phép xây dựng cấp cho cá nhân tôi, không phải cấp cho công ty)?

  •  2436
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…