DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Thủ tục cấp mã số định danh cá nhân

Avatar

 

Nghị định 137/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về thủ tục cấp mã số định danh cá nhân cho người đăng ký khai sinh, người đã đăng ký khai sinh.

Từ ngày 1/1/2016, việc cấp mã số định danh cá nhân khi đăng ký khai sinh được thực hiện thí điểm trên 4 tỉnh Hải Phòng, Hà Nội, Tp.Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Thủ tục cấp mã số định danh cá nhân được hướng dẫn như sau:

1. Đối với công dân đăng ký khai sinh:

- Cơ quan đăng ký hộ tịch nhận giấy tờ đăng ký khai sinh, trong đó có đầy đủ các thông tin về:

Họ, chữ đệm và tên khai sinh;

Ngày, tháng, năm sinh;

Giới tính;

Nơi đăng ký khai sinh;

Quê quán;

Dân tộc;

Quốc tịch;

Họ, chữ đệm và tên, quốc tịch của cha, mẹ hoặc người đại diện hợp pháp; trừ trường hợp chưa xác định được cha, mẹ hoặc người đại diện hợp pháp của người được đăng ký khai sinh.

- Khi nhận đủ giấy tờ để đăng ký khai sinh, cơ quan quản lý, đăng ký hộ tịch, quản lý cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử có chuyển ngay các thông tin của người được đăng ký khai sinh cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Sau khi kiểm tra thông tin, tài liệu đăng ký khai sinh, Thủ trưởng cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Bộ Công an cấp và chuyển ngay số định danh cá nhân cho cơ quan quản lý, đăng ký hộ tịch.

2. Đối với công dân đã đăng ký khai sinh

Đối với công dân đã đăng ký khai sinh thì cần cung cấp giấy tờ đăng ký khai sinh với đầy đủ các thông tin như nêu ở phần 1.

Ngoài ra phải cung cấp thêm các thông tin về: nơi thường trú; Họ, chữ đệm và tên, số định danh cá nhân hoặc số Chứng minh nhân dân của chủ hộ, quan hệ với chủ hộ.

Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Bộ Công an kiểm tra thông tin của công dân, cấp và chuyển ngay số định danh cá nhân cho cơ quan cấp thẻ Căn cước công dân.

 

  •  8832
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…