DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

THỨ TỰ THANH LÝ TÀI SẢN PHÁ SẢN

Theo quy định tại Luật phá sản 2014 quy định về thứ tự ưu tiên khi phân chia tài sản khi Doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản.

Điều 54. Thứ tự phân chia tài sản

1. Trường hợp Thẩm phán ra quyết định tuyên bố phá sản thì tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã được phân chia theo thứ tự sau:

a) Chi phí phá sản;

b) Khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động, quyền lợi khác theo hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể đã ký kết;

c) Khoản nợ phát sinh sau khi mở thủ tục phá sản nhằm mục đích phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã;

d) Nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước; khoản nợ không có bảo đảm phải trả cho chủ nợ trong danh sách chủ nợ; khoản nợ có bảo đảm chưa được thanh toán do giá trị tài sản bảo đảm không đủ thanh toán nợ.

2. Trường hợp giá trị tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã sau khi đã thanh toán đủ các khoản quy định tại khoản 1 Điều này mà vẫn còn thì phần còn lại này thuộc về:

a) Thành viên hợp tác xã, hợp tác xã thành viên;

b) Chủ doanh nghiệp tư nhân;

c) Chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

d) Thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, cổ đông của công ty cổ phần;

đ) Thành viên của Công ty hợp danh.

3. Nếu giá trị tài sản không đủ để thanh toán theo quy định tại khoản 1 Điều này thì từng đối tượng cùng một thứ tự ưu tiên được thanh toán theo tỷ lệ phần trăm tương ứng với số nợ.

Ví dụ:

Công ty TNHH Hoa Mai có 3 thành viên A, B và C. Trong đó A nắm giữ 40% vốn điều lệ, B nắm 35% và C nắm 25%. Cty bị chủ nợ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. Tính đến thời điểmTAND tỷnh K ra quyết định áp dụng thủ tục thanh lý tài sản đối với Cty thì tài sản của CTy TNHH Hoa Mai hiện chỉ còn khoảng 20 tỷ đồng.

Cty còn các khoản nợ như sau:

-Nợ ngân hàng T : 3,5 tỷ trong đó có 3 tỷ có bảo đảm.

-Nợ ngân hàng V : 2,5 tỷ trong đó có 1,8 tỷ có bảo đảm.

-Nợ lương công nhân : 2,3 tỷ

-Nợ chủ nợ D : 1 tỷ -Nợ E 3 tỷ trong đó có 2,5 tỷ là có bảo đảm

-Nợ P 3,3 tỷ -Nợ công ty quảng cáo 0,8 tỷ

-Nợ dịch vụ logistic 0,5 tỷ -Nợ thuế 0,5 tỷ

-Nợ chủ nợ G 2,5 tỷ có bảo đảm 1,2 tỷ

-Chi phí phá sản là 0,1 tỷ

Cách phân chia tài sản của Cty Hoa Mai.

Nợ có đảm bảo:  8,5 tỷ -> còn 11,5 tỷ

-Nợ ngân hàng T : 3 tỷ có bảo đảm.

-Nợ ngân hàng V : 1,8 tỷ có bảo đảm.

-Nợ E 2,5 tỷ là có bảo đảm

–Nợ chủ nợ G bảo đảm 1,2 tỷ

Chi phí phá sản là 0,1 tỷ -> còn 11,4 tỷ

Nợ lương công nhân : 2,3 tỷ -> còn 9,1 tỷ

Nợ công ty quảng cáo 0,8 tỷ -> còn 8,3 tỷ

Nợ ko đảm bảo: 9,1 tỷ -> còn 11,5 tỷ

-Nợ ngân hàng T : 0,5 tỷ

-Nợ ngân hàng V :0,7 tỷ

-Nở chủ nợ D : 1 tỷ

-Nợ E 0,5 tỷ-Nợ P 3,3 tỷ

-Nợ công ty quảng cáo 0,8 tỷ

-Nợ dịch vụ logistic 0,5 tỷ

-Nợ thuế 0,5 tỷ

-Nợ chủ nợ G bảo đảm 1,3 tỷ

Vì Số tiền còn lại của cty bằng với số nợ ko đảm bảo nên thanh toán đúng số nợ của cty đối với từng chủ nợ

 

 

 

  •  8878
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…