DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Thu nhập của cán bộ, công chức khi cải cách tiền lương từ năm 2024

Avatar

 

Vừa qua, trên Thông tin Chính phủ đã công bố về việc tiết kiệm được 500.000 tỷ đồng để cải cách tiền lương từ năm 2024. Vậy thu nhập của cán bộ, công  chức, viên chức sẽ thay đổi như thế nào khi cải cách tiền lương?

Cụ thể, sáng 30/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2023 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương.

Tại phiên họp, các đại biểu tập trung thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội tháng 9, quý III, 9 tháng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong tháng 10 và những tháng còn lại của năm 2023, tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, 3 chương trình mục tiêu quốc gia, Báo cáo giữa nhiệm kỳ theo Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Các Bộ trưởng cũng đã phản hồi, trả lời các đề xuất, kiến nghị của các địa phương.

Trong đó, tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật, với 08 Phiên họp xây dựng pháp luật và 09 Hội nghị trực tuyến, phiên họp Chính phủ thường kỳ.

Cùng với đó, ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, xác định rõ đây là trọng tâm ưu tiên trong chỉ đạo điều hành. Tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, tạo việc làm, sinh kế cho người dân, với 26 Tổ công tác của thành viên Chính phủ trực tiếp làm việc với địa phương và 05 Tổ công tác đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công.

Chính phủ từng bước giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn đọng kéo dài (các doanh nghiệp, dự án thua lỗ, ngân hàng yếu kém) và xử lý kịp thời những vấn đề mới phát sinh (như thiên tai, các vụ tai nạn giao thông, cháy nổ đặc biệt nghiêm trọng, các vấn đề quốc phòng, an ninh, đối ngoại…).

Cùng với đó, triển khai thiết thực, hiệu quả nhiều hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế quan trọng, ký kết, phê duyệt các điều ước quốc tế.

Xem bài viết mới: Bảng lương, phụ cấp của công an, quân đội thay đổi thế nào sau cải cách tiền lương?\

Thu nhập của giáo viên Mầm non, Tiểu học sẽ thay đổi thế nào sau cải cách tiền lương?

Thủ tướng điều hành thảo luận lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới từ 01/7/2024

Khi cải cách tiền lương thì thu nhập của cán bộ, công chức thay đổi thế nào?

Thời điểm 01/7/2024 chưa phải thời điểm chính thức chốt cải cách tiền lương. Đây là thời điểm dự kiến sẽ diễn ra cải cách tiền lương nếu không có gì thay đổi theo ý kiến của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Theo đó, một trong những điểm đáng chú ý của chính sách cải cách tiền lương là thay đổi về thu nhập của công chức. 

Căn cứ tại Nghị quyết 27-NQ/TW, dưới đây là thay đổi khi thực hiện cải cách tiền lương sẽ tác động đến thu nhập của cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

(1) Sẽ bãi bỏ mức lương cơ sở

Theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 thì khi cải cách tiền lương sẽ xóa bỏ tiền lương cơ sở.

Căn cứ tại tiểu mục 3.1 Mục 3 Phần II Nghị quyết 27/NQ-TW năm 2018, sẽ bãi bỏ mức lương cơ sở và áp dụng mức lương cụ thể đối với cán bộ, công chức, viên chức; mức lương cụ thể này sẽ được tính căn cứ theo vị trí việc làm của từng đối tượng.

(2) Trả lương cho cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm

Theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo về chính sách cải cách tiền lương, đối với khu vực công, Nhà nước trả lương cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo, phù hợp với nguồn lực của Nhà nước và nguồn thu sự nghiệp dịch vụ công, bảo đảm tương quan hợp lý với tiền lương trên thị trường lao động.

Căn cứ tại tiểu mục 3.1 Mục 3 Phần II Nghị quyết 27/NQ-TW năm 2018 nêu rõ nội dung cải cách tiền lương theo hướng xây dựng, ban hành hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế hệ thống bảng lương hiện hành, chuyển xếp lương cũ sang lương mới, bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng.

(3) Áp dụng hệ thống bảng lương mới

Khi thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 thì dự kiến từ năm 2024 sẽ có 5 bảng lương mới dành cho cán bộ, công chức, viên chức, cụ thể:

- 1 bảng lương chức vụ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo;

- 1 bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo.

- 3 bảng lương đối với lực lượng vũ trang.

Lưu ý: Bảng lương mới không thấp hơn tiền lương hiện hưởng.

(4) Thay đổi cơ cấu tiền lương cho công chức, viên chức

Tại Điểm a Khoản 3.1 Phần II Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 thì cơ cấu tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (khu vực công) sẽ được thiết kế gồm:

- Lương cơ bản (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương)

- Các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương).

- Bổ sung tiền thưởng (quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp).

Trong đó, thưởng là khoản thu nhập sẽ được bổ sung vào tổng quỹ thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức sau khi cải cách tiền lương. Theo đó, quỹ tiền thưởng được bổ sung bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp.

(5) Bãi bỏ các khoản chi ngoài lương

Tại Mục 4 Phần III Nghị quyết 27 nêu rõ thực hiện các giải pháp tài chính, ngân sách là nhiệm vụ đột phá để tạo nguồn lực cho cải cách chính sách tiền lương, trong đó có:

Bãi bỏ các khoản chi ngoài lương của cán bộ, công chức, viên chức có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước như: Tiền bồi dưỡng họp; tiền bồi dưỡng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đề án; hội thảo...

(6) Bỏ phụ cấp thâm niên của cán bộ, công chức, viên chức

Cũng tại Điểm d tiểu mục 3.1 Mục 3 Phần II Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 nêu rõ nhằm sắp xếp lại các chế độ phụ cấp hiện hành, bảo đảm tổng quỹ phụ cấp chiếm tối đa 30% tổng quỹ lương thì khi thực hiện cải cách tiền lương sẽ bãi bỏ một số loại phụ cấp. Cụ thể:

- Tiếp tục được hưởng 07 loại phụ cấp gồm: Phụ cấp kiêm nhiệm; phụ cấp khu vực; phụ cấp trách nhiệm công việc; phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ cấp lưu động; phụ cấp phục vụ an ninh, quốc phòng và phụ cấp đặc thù đối với quân đội, công an, cơ yếu.

- Gộp các loại phụ cấp:

+ Phụ cấp theo nghề được gộp từ các loại phụ cấp trách nhiệm theo nghề; phụ cấp ưu đãi theo nghề; phụ cấp độc hại, nguy hiểm: Áp dụng với công chức, viên chức làm các nghề, công việc có yếu tố điều kiện lao động cao hơn bình thường như giáo dục và đào tạo, y tế, thi hành án dân sự…

+ Phụ cấp công tác ở vùng đặc biệt khó khăn được gộp từ phụ cấp thu hút, phụ cấp đặc biệt, trợ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

- Bỏ các loại phụ cấp áp dụng cho công chức, viên chức: Phụ cấp thâm niên nghề; phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị - xã hội; phụ cấp chức vụ lãnh đạo; phụ cấp công vụ; phụ cấp độc hại, nguy hiểm.

(7) Tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Theo nội dung cải cách tiền lương tại điểm đ tiểu mục 3.1 Mục 3 Phần II Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018, đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (khu vực công) là mở rộng áp dụng cơ chế thí điểm đối với một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tự cân đối ngân sách và bảo đảm đủ nguồn thực hiện cải cách tiền lương, các chính sách an sinh xã hội được chi thu nhập bình quân tăng thêm không quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý.

Xem bài viết mới: Thủ tướng điều hành thảo luận lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới từ 01/7/2024

Thu nhập của giáo viên Mầm non, Tiểu học sẽ thay đổi thế nào sau cải cách tiền lương?

Bảng lương, phụ cấp của công an, quân đội thay đổi thế nào sau cải cách tiền lương?

  •  18293
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

2 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…