DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Thông tư liên tịch giữa các Bộ có còn được áp dụng từ ngày 01/7/2016 nữa không?

Avatar

 

Chào mọi người, trong topic thảo luận trước đây của mình về Lúng túng khi chọn văn bản pháp luật để áp dụng từ 01/7/2016 có nói đến vấn đề chồng chéo hiệu lực áp dụng giữa các văn bản pháp luật thì nay mình lại thêm một thắc mắc không biết bày tỏ cùng ai, nên mong mọi người ở cộng đồng giải đáp giúp:

Tại Điều 4 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 quy định về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, mà cụ thể là Khoản 8:

Điều 4. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

1. Hiến pháp.

2. Bộ luật, luật (sau đây gọi chung là luật), nghị quyết của Quốc hội.

3. Pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội; nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội với Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

4. Lệnh, quyết định của Chủ tịch nước.

5. Nghị định của Chính phủ; nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

6. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

7. Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

8. Thông tư của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; thông tư của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; thông tư liên tịch giữa Chánh án Tòa án nhân dân tối cao với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; thông tư liên tịch giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; quyết định của Tổng Kiểm toán nhà nước.

9. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh).

10. Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

11. Văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

12. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp huyện).

13. Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

14. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã).

15. Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã.

Tại Khoản này chỉ thừa nhận Thông tư liên tịch giữa Chánh án TANDTC với Viện trưởng VKSNDTC, giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ với Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC và không đề cập đến Thông tư liên tịch giữa các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ như Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008 đã nêu.

Điều này đồng nghĩa với việc không thừa nhận Thông tư liên tịch giữa các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ là một văn bản quy phạm pháp luật.

Mà mới đây, có hàng loạt Thông tư liên tịch mới được ban hành giữa các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ thì liệu đến ngày 01/7/2016 các Thông tư liên tịch này có đựơc áp dụng không?

Liệu các Thông tư liên tịch này có giá trị pháp lý không hay nó chỉ mang bản chất như một Công văn – vốn lại văn bản dùng để trao đổi giữa các cơ quan nhà nước với nhau và với cơ quan, tổ chức, cá nhân khác?

Mọi người nghĩ sao về vấn đề này? 

  •  27052
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…