DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Thông tư 15/2023/TT-BTC: Hướng dẫn cách tính khoản đóng góp của DN vào Quỹ DVVT

Avatar

 

Ngày 10/3/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 15/2023/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp và hạch toán các khoản đóng góp và Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam đến năm 2025.

Theo đó, tại Thông tư 15/2023/TT-BTC quy định khoản đóng góp mà doanh nghiệp viễn thông đóng góp vào Quỹ theo quy định tại phần IV Điều 1 Quyết định 2269/QĐ-TTg:

Khoản đóng góp của doanh nghiệp

=

(Doanh thu dịch vụ viễn thông phát sinh trong năm thuộc danh mục dịch vụ tính đóng góp

/12)

x

Số tháng tính đóng góp trong năm

x

Mức thu đóng góp

*Trong đó:

- Doanh thu dịch vụ viễn thông phát sinh trong năm thuộc danh mục dịch vụ tính đóng góp: xác định theo quy định tại Thông tư 21/2019/TT-BTTTT ngày 31/12/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định vê thuyêt minh doanh thu dịch vụ viễn thông và văn bản sửa đối, bổ sung, thay thế (nếu có).

- Số tháng tính thu đóng góp của doanh nghiệp được xác định từ thời điểm bắt đầu tính đóng góp (hoặc thời điểm dừng thu đóng góp) do Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định và theo nguyên tắc tròn tháng. Trường hợp thời gian thu đóng góp không đủ 12 tháng thì tính thu đóng góp của các doanh nghiệp trên cơ sở doanh thu bình quân các tháng trong năm và số tháng thu đóng góp trong năm đó.

- Mức thu đóng góp là 1,5% doanh thu dịch vụ viễn thông. Thời điểm, thời gian đóng góp tài chính, thời điểm dừng thu đóng góp tài chính vào Quỹ do Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định theo nguyên tắc tại Quyết định 2269/QĐ-TTg ngày 31/12/2021.

Chế độ thu, nộp đối với doanh nghiệp:

- Hằng quý, căn cứ kế hoạch đăng ký đóng góp tài chính năm (có chia ra theo quý) đà gửi Quỹ và Bộ Thông tin và Truyền thông, doanh nghiệp chủ động nộp tiền vào tài khoản của Quỹ. 

Thời hạn nộp chậm nhất không quá 20 ngày (đôi với các Công ty) và 45 ngày (đôi với các Tập đoàn, Tổng công ty) kề từ ngày kết thúc quý.

- Kết thúc năm tài chính, trên cơ sở báo cáo thuyết minh doanh thu dịch vụ viễn thông theo quy định tại Thông tư 21/2019/TT-BTTTT, doanh thu quyết toán năm, doanh nghiệp xác định số phải nộp trong năm theo quy định tại Điều 3 Thông tư 15/2023/TT-BTC và gửi Quỹ. 

Doanh nghiệp thực hiện quyết toán số tiền phải đóng góp tài chính trong năm với Quỹ. Thời hạn quyết toán do Quỹ và doanh nghiệp chủ động quyết định nhưng phải đảm bảo phù hợp với thời hạn nộp báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

Doanh nghiệp phải nộp đủ số còn thiếu vào Quỹ trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quyết toán với Quỹ. Trường hợp doanh nghiệp đã nộp thừa vào Quỹ thì sô nộp thừa được xử lý theo một trong các phương án sau:

+ Bù trừ với số tiền phải nộp của kỳ tiếp theo;

+ Được Quỹ hoàn trả khi doanh nghiệp không tiếp tục cung ứng các dịch vụ có nghĩa vụ đóng góp tài chính cho Quỹ hoặc khi Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định dừng thu đóng góp theo quy định. Quỹ hoàn trả cho

doanh nghiệp trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày doanh nghiệp quyết toán với Quỹ.

- Khoản đóng góp của doanh nghiệp viễn thông vào Quỹ được quy định tại Thông tư này là khoản chi thực hiện nghĩa vụ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích và dược hạch toán vào chi phí kinh doanh của doanh nghiệp.

- Khoản đóng góp tài chính của doanh nghiệp quy định tại Thông tư 15/2023/TT-BTC được nộp vào tài khoản của Quỹ theo đồng Việt Nam.

Xem chi tiết tại Thông tư 15/2023/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 25/4/2023.

  •  220
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

1 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…