DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Thông tư 07/2014/TT-BCA Quy định về quy trình cấp, đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân

Avatar

 

Ngày 13/02/2014, Bộ Công an ban hành Thông tư số 07/2014/TT-BCA quy định về quy trình cấp, đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân. Theo đó, có những điểm đáng chú ý sau:

1. Thời hạn xử lý hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân

- Công an cấp huyện hoàn thành việc xử lý, duyệt hồ sơ và chuyển dữ liệu điện tử của hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân lên phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thuộc Công an cấp tỉnh trong thời hạnh như sau:

+ Đối với thành phố, thị xã: không quá 1,5 ngày làm việc đối với trường hợp cấp, đổi Chứng minh nhân dân và không quá 06 ngày làm việc đối với trường hợp cấp lại Chứng minh nhân dân, kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân của công dân.

+ Đối với các huyện miền núi, vùng cao, biên giới, hải đảo: không quá 11 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân của công dân.

+ Đối với khu vực còn lại: Không quá 06 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân của công dân.

- Ngay trong ngày nhận đủ dữ liệu điện tử đối với trường hợp cấp, đổi và không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ dữ liệu điện tử đối với trường hợp cấp lại của Công an cấp huyện, Công an cấp tỉnh phải hoàn thành việc xử lý và chuyển dữ liệu điện tử lên trung tâm chứng minh nhân dân quốc gia thuộc Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư

- Trong thời hạn không quá 02 ngày đối với trường hợp cấp, đổi và không quá 03 ngày làm việc đối với trường hợp cấp lại, kể từ ngày nhận đủ dữ liệu điện tử của Công an cấp tỉnh, Cục Cảnh sát đăng ký, quản ý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư phải hoàn thành việc xử lý, phê duyệt và in Chứng minh nhân dân.

II. Việc tiếp nhận hồ sơ.

Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ của công dân; đối chiếu thông tin công dân kê khai với thông tin của công dân trong sổ hộ khẩu và các giấy tờ liên quan theo quy định để xử lý:

-Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện, thủ tục thì tiếp nhận hồ sơ để thu nhận thông tin về công dân theo quy định tại Điều 7 Thông tư.

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện nhưng thông tin chưa đầy đủ, chính xác thì hướng dẫn công dân điều chỉnh bổ sung hoặc kê khai lại. Nếu thiếu giấy tờ liên quan theo quy định thì hướng dẫn bằng văn bản, ghi rõ nội dung dung cần bổ sung. Sau khi công dân bổ sung đầy đủ thì thực hiện thu nhân thông tin về công dân theo quy định tại điều 7 Thông tư.

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì không tiếp nhận và trả lời bằng văn bản cho công dân, trong đó nêu rõ lý do không tiếp nhận.

-Thu chứng minh nhân dân cũ đối với trường hợp đổi chứng minh nhân dân.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/03/2014.

(Tham khảo từ Công an Kon Tum)

  •  17216
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…