DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Thôi việc được chi trả 90 triệu đồng

Dự kiến hết năm 2020 sẽ tinh giản biên chế khoảng 100.000 người; kinh phí bình quân cho một người nghỉ hưu trước tuổi là 75 triệu đồng, thôi việc là 90 triệu đồng.

Nghị định 132/2007/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế (có hiệu lực từ 5/9/2007 – 1/1/2012) đã đạt được nhiều kết quả đáng khen ngợi (giải quyết tinh giản biên chế được 67.449 người; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức). Tuy nhiên, Nghị định 132 vẫn còn những hạn chế nhất định, như là:

- Chưa thực sự giảm được người cần giảm;

- Cơ cấu tinh giản không cân đối, không đồng đều giữa các ngành và lĩnh vực;

- Việc chi trả chế độ, chính sách cho những người được tinh giản còn chậm;

- Mục tiêu của chính sách tinh giản biên chế hiện nay mới tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, chưa thể hiện nội hàm của tinh giản biên chế;

- Đối tượng thực hiện chính sách tinh giản biên chế còn hạn chế…

Trước tình hình trên việc ban hành Nghị định mới về chính sách tinh giản biên chế để khắc phục những hạn chế nêu trên là điều cần thiết. Bởi vậy, ngày 20/01/2014 Bộ Nội vụ đã có Tờ trình Chính phủ về Dự thảo Nghị định về chính sách tinh giản biên chế.

Theo đó, có những điểm đáng chú ý sau:

- Bổ sung quy định về giải thích từ ngữ đối với cụm từ “tinh giản biên chế”; tinh giản biên chế không chỉ cán bộ, công chức trong biên chế mà còn gồm cả: viên chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn theo quy định của pháp luật, người giữ chức danh lãnh đạo trong các công ty TNHH một thành viên, người làm trong biên chế của các hội đặc thù.

- Bổ sung nhiều trường hợp tinh giản.

- Bỏ đối tượng áp dụng chính sách tinh giản biên chế là “cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm nhưng chưa đến tuổi nghỉ hưu, không bố trí vào vị trí công tác khác”.

- Quy định rõ hai loại chế độ, chính sách: Chính sách về hưu trước tuổi không bị trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ việc trước tuổi và Chính sách về hưu trước tuổi bị trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ việc trước tuổi.

- Bổ sung quy định cụ thể về thời điểm các cơ quan, tổ chức phải giải quyết tinh giản biên chế và thời điểm tổng hợp danh sách tinh giản biên chế gửi cơ quan có thẩm quyền giải quyết để thống nhất về thời gian giải quyết tinh giản biên chế.

- Thời gian áp dụng chính sách này đến hết 31/12/2020.

Dự kiến, đến hết năm 2020 sẽ tinh giản biên chế khoảng 100.000 người (80% giải quyết nghỉ hưu trước tuổi, 20% giải quyết thôi việc); kinh phí bình quân cho một người nghỉ hưu trước tuổi là 75 triệu đồng, thôi việc là 90 triệu đồng.

Xem toàn văn dự thảo bên dưới.

  •  7037
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…