DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Thời hạn của các loại giấy tờ có giá trị xuất cảnh, nhập cảnh

Thời hạn của các loại giấy tờ có giá trị xuất cảnh, nhập cảnh

Thời hạn của hộ chiếu - Ảnh minh họa

Theo Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam thì xuất cảnh là việc công dân Việt Nam ra khỏi lãnh thổ Việt Nam qua cửa khẩu của Việt Nam. Nhập cảnh là việc công dân Việt Nam từ nước ngoài vào lãnh thổ Việt Nam qua cửa khẩu của Việt Nam.

Theo đó khi xuất, nhập cảnh công dân phải có những loại giấy tờ nhất định, cụ thể các loại giấy tờ sau để cấp cho công dân xuất, nhập cảnh theo quy định:

 

Các loại giấy tờ cấp cho công dân để xuất, nhập cảnh theo quy định

Thời hạn

Hộ chiếu quốc gia

Hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ

Có giá trị không quá 5 năm tính từ ngày cấp. Hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ còn giá trị dưới 1 năm thì được gia hạn một lần, tối đa không quá 3 năm; khi hết hạn thì làm thủ tục cấp mới.

Hộ chiếu phổ thông

Có giá trị không quá 10 năm tính từ ngày cấp và không được gia hạn. Hộ chiếu phổ thông còn hạn thì được cấp lại, khi hết hạn thì làm thủ tục cấp mới.

 

Thời hạn của hộ chiếu quốc gia cấp cho trẻ em dưới 14 tuổi hoặc cấp cho công dân kèm theo trẻ em dưới 9 tuổi

Thời hạn được thực hiện theo điều 5 Nghị định 94/2015/NĐ-CP sửa đổi một số điều về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam kèm theo Nghị định 136/2007/NĐ-CP

Các giấy tờ khác

Giấy thông hành biên giới, giấy thông hành nhập xuất cảnh, giấy thông hành hồi hương

Có giá trị không quá 12 tháng tính từ ngày cấp và không được gia hạn.

Giấy thông hành

Có giá trị không quá 6 tháng tính từ ngày cấp và không được gia hạn.

Hộ chiếu thuyền viên

Có giá trị không quá 10 năm tính từ ngày cấp và không được gia hạn. Hộ chiếu thuyền viên còn hạn thì được cấp lại, khi hết hạn thì làm thủ tục cấp mới.

 

Theo đó, Công dân Việt Nam mang hộ chiếu quốc gia được xuất cảnh, nhập cảnh qua các cửa khẩu của Việt Nam. Trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập có quy định khác thì thực hiện theo quy định của Điều ước quốc tế đó. Trong đó:

- Hộ chiếu quốc gia là tài sản của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Hộ chiếu quốc gia được sử dụng thay thế giấy chứng minh nhân dân.

- Hộ chiếu phổ thông cấp trong nước và cấp ở nước ngoài có hình thức và nội dung như nhau nhưng có ký hiệu riêng để thuận lợi trong quản lý.

Công dân Việt Nam mang giấy tờ khác được xuất cảnh, nhập cảnh qua các cửa khẩu của Việt Nam theo quy định với từng loại giấy và Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập.

Căn cứ: Nghị định 94/2015/NĐ-CP sửa đổi một số điều về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam kèm theo Nghị định 136/2007/NĐ-CP

 

  •  1563
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…