DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Thỏa thuận cố định giá trị bồi thường thiệt hại trong hợp đồng thương mại

Nhờ các luật sư, luật gia cho ý kiến về trường hợp sau:

Trong hợp đồng có thỏa thuận:

Trong trường hợp Hợp đồng bị chấm dứt trước thời hạn Bên đề nghị chấm dứt Hợp đồng hoặc Bên vi phạm Hợp đồng dẫn tới hành vi chấm dứt Hợp đồng của Bên kia phải trả cho Bên kia số tiền phạt vi phạm là 8% tổng giá trị phần chưa thực hiện của Hợp đồng và bồi thường 30% tổng giá trị phần chưa thực hiện của Hợp đồng.

Hiện tại có 2 luồn quan điểm

Quan điểm 1. Thỏa thuận về bồi thường thiệt hại trên trái luật:

Lý do: Điều 302 đến 305 Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005 không có quy định nào có chữ thỏa thuận về giá trị bồi thường thiệt hại mà quy định: Bên yêu cầu bồi thường phải chứng minh giá trị bồi thường thiệt hại bao gồm giá trị tổn thất thực tế, trực tiếp mà bên bị vi phạm phải chịu do bên vi phạm gây ra và khoản lợi trực tiếp mà bên bị vi phạm đáng lẽ được hưởng nếu không có hành vi vi phạm sau khi áp dụng các biện pháp hạn chế tổn thất.

Quan điểm 2: Thỏa thuận về bồi thường thiệt hại trên không trái luật:

Trong hợp đồng các bên được thoả thuận mức bồi thường thiệt hại ấn định: căn cứ: Pháp luật tôn trọng tuyệt đối mọi sự thỏa thuận không trái pháp luật. Trước đây thì ko được (căn cứ Điều 3, Điều 4, Điều 13 và Điều 360 BLDS 2015).

  •  18033
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…