DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Thay đổi loại hình doanh nghiệp có làm thay đổi thời hạn sử dụng đất?

Avatar

 

Người sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài trong trường hợp nào? Doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ Doanh nghiệp tư nhân sang Công ty TNHH MTV có làm thay đổi thời hạn sử dụng đất từ lâu dài sang có thời hạn không?

Người sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài trong trường hợp nào?

Tại Luật Đất Đai 2013 quy định Người sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài trong các trường hợp sau đây:

- Đất ở do hộ gia đình, cá nhân sử dụng;

- Đất nông nghiệp do cộng đồng dân cư sử dụng theo quy định sau:

+ Được Nhà nước giao đất, công nhận quyền sử dụng đất để bảo tồn bản sắc dân tộc gắn với phong tục, tập quán của các dân tộc;

+ Được Nhà nước giao đất, công nhận quyền sử dụng đất có trách nhiệm bảo vệ đất được giao, được sử dụng đất kết hợp với mục đích sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản, không được chuyển sang sử dụng vào mục đích khác.

- Đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên;

- Đất thương mại, dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng ổn định mà không phải là đất được Nhà nước giao có thời hạn, cho thuê;

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội;

- Đất xây dựng công trình sự nghiệp thuộc các ngành và lĩnh vực về kinh tế, văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao, khoa học và công nghệ, môi trường, ngoại giao và các công trình sự nghiệp khác của tổ chức sự nghiệp công lập chưa tự chủ tài chính.

- Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh;

- Đất cơ sở tôn giáo gồm  đất thuộc chùa, nhà thờ, nhà nguyện, thánh thất, thánh đường, niệm phật đường, tu viện, trường đào tạo riêng của tôn giáo, trụ sở của tổ chức tôn giáo, các cơ sở khác của tôn giáo được Nhà nước cho phép hoạt động.

- Đất tín ngưỡng;

- Đất giao thông, thủy lợi, đất có di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, đất xây dựng các công trình công cộng khác không có mục đích kinh doanh;

- Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa;

- Đất tổ chức kinh tế sử dụng do:

+ Chuyển mục đích sử dụng từ đất phi nông nghiệp sử dụng có thời hạn sang đất phi nông nghiệp sử dụng ổn định lâu dài.

+ Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với loại đất được sử dụng ổn định lâu dài.

Doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ Doanh nghiệp tư nhân sang Công ty TNHH MTV có làm thay đổi thời hạn sử dụng đất từ lâu dài sang có thời hạn không?

Xét theo các trường hợp Người sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài nêu trên,  nếu như doanh nghiệp sau khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp vẫn sử dụng đất theo các trường hợp nêu trên sẽ không làm thay đổi thời hạn sử dụng đất, Doanh nghiệp vẫn được sử dụng đất ổn định lâu dài.

Như vậy, Doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ Doanh nghiệp tư nhân sang Công ty TNHH MTV có làm thay đổi thời hạn sử dụng đất từ lâu dài sang có thời hạn hay không tùy thuộc mục đích sử dụng đất ra sao để xem xét.

  •  175
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

1 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…