DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Thanh toán tiền đồng phục cho nhân viên đã nghỉ việc

Hàng năm Công ty trang bị đồng phục với số tiền là 3trieu/ người. Công ty chưa trang bị mà NLĐ đã được giải quyết nghỉ việc theo nguyện vọng. Vậy Cty có phải thanh toán tiền đồng phục cho NLĐ đã nghỉ không?

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 48 Bộ luật lao động 2019 quy định:

Điều 48. Trách nhiệm khi chấm dứt hợp đồng lao động

1. Trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản tiền có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên, trừ trường hợp sau đây có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày:

a) Người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động;

b) Người sử dụng lao động thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế;

c) Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; bán, cho thuê, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã;

d) Do thiên tai, hỏa hoạn, địch họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm.

…”

Như vậy, trong thời hạn theo quy định nêu trên thì NLĐ sẽ được chi trả tiền lương cho những ngày mình làm việc mà chưa được thanh toán.

Tại Điều 113 Bộ luật lao động 2019 có quy định:

Điều 113. Nghỉ hằng năm

3. Trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ.

…”

Như vậy, ngoài tiền lương, NLĐ còn được nhận tiền phép năm mà NLĐ chưa nghỉ hết nếu do thôi việc hoặc mất việc làm.

Trong trường hợp này, NLĐ được giải quyết nghỉ việc theo nguyện vọng nên thuộc trường hợp quy định tại Khoản 9 Điều 34 Bộ luật lao động 2019. Do đó, theo quy định tại Khoản 1 Điều 46 Bộ luật lao động 2019:

Điều 46. Trợ cấp thôi việc

1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 và 10 Điều 34 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương, trừ trường hợp đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và trường hợp quy định tại điểm e khoản 1 Điều 36 của Bộ luật này.

…”

Như vậy, NLĐ sẽ được nhận Trợ cấp thôi việc theo quy định của pháp luật về lao động.

Ngoài ra, NLĐ còn được nhận Trợ cấp thất nghiệp do Quỹ Bảo hiểm xã hội chi trả nếu đủ điều kiện quy định tại Điều 49 Luật việc làm 2013.

Như vậy, nếu trong hợp đồng và nội quy công ty không có quy định thì không phải thanh toán tiền đồng phục cho NLĐ ngoài các khoản tiền được nêu trên.

  •  431
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

1 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…