DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Thang máy bị rơi tự do cá nhân, tổ chức nào phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại?

Trong quá trình sử dụng chung cư, xảy ra không ít các vụ việc rơi thang máy tại chung cư, trách nhiệm liên quan đến nhiều bên, câu hỏi mà nhiều người quan tâm là ai, tổ chức nào chịu trách nhiệm khi xảy ra các sự cố?

Thang máy trong chung cư cần phải đáp ứng những quy chuẩn kỹ thuật sau

Căn cứ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư 03/2021/TT-BXD, nhà chung cư cần đáp ứng các yêu cầu sau đây:

- Có ít nhất 01 thang máy nếu chung cư có từ 05 tầng trở lên và 01 thang máy cho 200 người sống trong toà nhà hoặc cho 70 căn hộ và tải trọng nâng của một thang máy phải không nhỏ hơn 450 kg.

- Có ít nhất 02 thang máy nếu chung cư có từ 10 tầng trở lên.

 - Phải có ít nhất 01 thang máy chuyên dụng đảm bảo vận chuyển được băng ca cấp cứu.

-Thang máy phải có thiết bị bảo vệ chống kẹt cửa, bộ cứu hộ tự động và hệ thống điện thoại nội bộ từ cabin ra ngoài và chỉ hoạt động khi tất cả các cửa thang đều đóng.

-Nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp phải được bảo trì đúng quy định.

Như vậy, thang máy trong nhà chung cư cần phải đáp ứng các quy chuẩn kỹ thuật được nêu trên.

Rơi thang máy chung cư, ai phải chịu trách nhiệm

Việc bồi thường thiệt hại khi có sự cố rơi thang máy chung cư được quy định tại Điều 605 Bộ Luật Dân Sự 2015 bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng khác gây ra.

Chủ sở hữu, người chiếm hữu, người được giao quản lý, sử dụng nhà cửa, công trình xây dựng khác phải bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng khác đó gây thiệt hại cho người khác. Khi người thi công có lỗi trong việc để nhà cửa, công trình xây dựng khác gây thiệt hại thì phải liên đới bồi thường.

Theo đó, các chủ thể sau có thể phải chịu trách nhiệm hoặc liên đới chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp sự cố rơi thang máy:

-Chủ sở hữu (chủ đầu tư) công trình căn cứ theo Điều 11 Thông tư 02/2016/TT-BXD có trách nhiệm bảo trì nhà chung cư như sau:

+Có trách nhiệm bảo trì phần sở hữu riêng, đóng góp kinh phí để thực hiện bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư.

 +Hư hỏng phần sở hữu chung trong khu vực thuộc sở hữu riêng: Chủ sở hữu phần sở hữu riêng có trách nhiệm tạo điều kiện, hỗ trợ cho các đơn vị: Quản lý vận hành nhà chung cư, thi công sửa chữa các hư hỏng này.

-Ban quản trị nhà chung cư là một pháp nhân, với tư cách là người được giao quản lý công trình xây dựng đồng thời được giao quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì, bảo dưỡng mà chủ đầu tư và cư dân đã đóng góp mà để công trình xây dựng hư hỏng, gây thiệt hại cho người khác thì ban quản trị phải bồi thường. Về việc bồi thường thiệt hại khi có sự cố rơi thang máy chung cư, theo Điều 605 Bộ luật Dân sự 2015, nếu rơi thang máy làm ảnh hưởng đến sức khoẻ, tính mạng của người khác thì chủ sở hữu, người chiếm hữu tài sản, người được giao quản lý, sử dụng nhà cửa phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo thiệt hại thực tế xảy ra.

- Đơn vị thi công, bảo dưỡng công trình xây dựng

Theo điểm đ khoản 1 Điều 104 Luật Nhà ở 2014 quy định quyền và trách nhiệm của Ban quản trị nhà chung cư, Ban quản trị nhà chung cư có quyền ký kết hợp đồng với đơn vị có năng lực bảo trì nhà ở theo quy định của pháp luật về xây dựng để bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư và giám sát hoạt động bảo trì. Việc bảo trì phần sở hữu chung có thể do đơn vị đang quản lý vận hành nhà chung cư hoặc đơn vị khác có năng lực bảo trì theo quy định của pháp luật về xây dựng thực hiện. Trường hợp này, nếu đơn vị bảo trì có lỗi trong việc thang máy hư hỏng thì đơn vị bảo trì phải liên đới bồi thường cho người bị thiệt hại.

Ngoài ra cần chú ý trường hợp sự cố xảy ra do lỗi của người bị thiệt hại làm hư hỏng thì theo khoản 4 Điều 585 BLDS 2015 về nguyên tắc bồi thường thiệt hại người bị thiệt hại sẽ không nhận được bồi thường về phần do mình gây ra.

Vậy để xác định ai phải chịu trách nhiệm khi có sự cố rơi thang máy chung cư thì tuỳ vào đối tượng gây thiệt hại để xác định người có trách nhiệm phải bồi thường.

 

  •  343
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…