DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Tăng lương công chức từ năm 2015

> Lương tối thiểu chung tăng thêm 90.000 đồng/tháng

Tại Thông báo 104/TB-VPCP ngày 10/03/2014, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh giao các Bộ: Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo Đề án để trình kèm theo Tở trình Bộ Chính trị những vấn đề sau:

1. Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp:

- Đưa ra mô hình hoàn chỉnh về tiền lương khi tính đúng, tính đủ, sau đó gắn với tạo nguồn để đề xuất khả năng thực hiện.

- Nghiên cứu bổ sung một phần trong Đề án này về tinh giản biên chế, tổ chức bộ máy hoặc có kèm theo Đè án về tinh giản biên chế, tổ chức bộ máy khi trình Bộ Chính trị.

- Trước mắt đề xuất điều chỉnh mức lương cơ sở. Việc mở rộng quan hệ tiền lương tối thiểu - trung bình - tối đa, thiết kế lại thang, bảng lương xem xét kéo dài hơn lộ trình đã dự kiến. Nguyên tắc thiết kế thang, bảng lương theo định hướng đã nêu tại Kết luận số 23-KL/TW ngày 29 tháng 5 năm 2012 của Hội nghị Trung ương 5 khóa XI.

2. Đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội:

Hoàn chỉnh các nội dung theo định hướng đã nghiên cứu, báo cáo. Những vấn đề thấy cần thiết có thể đề xuất 2 phương án để lựa chọn.

3. Đề án cải cách chính sách ưu đãi người có công với cách mạng:

Hoàn chỉnh các nội dung theo định hướng đã nghiên cứu, báo cáo để thấy được tổng thể chung về các chính sách ưu đãi đối với người có công.

4. Đề án tạo nguồn:

- Bổ sung các giải pháp về cơ cấu ngân sách, rà soát chi tiêu,…; cần thiết thì nêu điều kiện để thực hiện được các giải pháp đó và để thực hiện cải cách điều chỉnh tiền lương.

- Cần trình theo hướng tích cực và kiên quyết để có được khoản ngân sách ưu tiên giải quyết tiền lương, lương hưu, trợ cấp người có công.

- Xem xét tổng thể từng Đề án về lộ trình, nguồn để đề xuất thời điểm tách các chính sách độc lập với nhau.

- Nghiên cứu lộ trình bắt đầu thực hiện từ năm 2015.

5. Đề án đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính và tiền lương gắn với kết quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập:

Đây là vấn đề quan trọng vì vậy các Bộ phải khẩn trương triển khai thực hiện. Nội dung các Đề án cần báo cáo những việc đã, đang và sẽ triển khai theo định hướng nêu trong các Kết luận của Bộ Chính trị.

Như vậy, đúng theo lộ trình nêu trên thì từ năm 2015 Chính phủ sẽ tăng lương cơ sở.

  •  40301
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…