DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Sửa đổi quy định về xác định mối quan hệ với chủ hộ trong đăng ký cư trú từ 01/01/2024

Ngày 17/11/2023, Bộ Công an ban hành Thông tư 66/2023/TT-BCA sửa đổi, bổ sung Thông tư 55/2021/TT-BCA quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú; Thông tư 56/2021/TT-BCA quy định về biểu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú; Thông tư 57/2021/TT-BCA quy định về quy trình đăng ký cư trú

(1) Sửa đổi quy định về xác định mối quan hệ với chủ hộ trong đăng ký cư trú

Theo đó, sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư 55/2021/TT-BCA về xác định mối quan hệ với chủ hộ và giải quyết một số trường hợp trong đăng ký cư trú, cụ thể như sau:

- Trường hợp công dân không có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc thông tin về công dân chưa được đầy đủ thì cơ quan đăng ký cư trú tiến hành thu thập, kiểm tra, xác minh và cập nhật, bổ sung thông tin của công dân vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trước khi tiếp nhận, giải quyết thủ tục về cư trú.

- Trong quá trình kiểm tra, quản lý cư trú, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm rà soát, cập nhật thông tin về nơi ở hiện tại của công dân đang thực tế sinh sống trên địa bàn quản lý vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để bảo đảm chính xác, kịp thời.

- Cơ quan cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng và Cơ quan cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam Bộ Công an có trách nhiệm phối hợp với Cơ quan cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an để xác định, cập nhật thông tin về nơi ở hiện tại của người đang bị tạm giam; chấp hành án phạt tù; chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cho chính xác, kịp thời. (điểm mới)

- Mối quan hệ giữa thành viên hộ gia đình với chủ hộ trong hộ gia đình được xác định như sau: Vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ, mẹ vợ, cha chồng, mẹ chồng, cha nuôi, mẹ nuôi, cha dượng, mẹ kế, con đẻ, con dâu, con rể, con nuôi, con riêng của vợ hoặc chồng; ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột, cháu ruột; anh, chị, em cùng cha khác mẹ; anh, chị, em cùng mẹ khác cha; anh rể, em rể, chị dâu, em dâu; cụ nội, cụ ngoại, cháu nội, cháu ngoại, bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột; người giám hộ, người được giám hộ; ở nhờ, ở mượn, ở thuê, cùng ở nhờ, cùng ở thuê, cùng ở mượn.

(Trước đó, quy định tại Thông tư 55/2021/TT-BCA không có cha vợ, mẹ vợ, cha chồng, mẹ chồng, cha dượng, mẹ kế, con dâu, con rể, con riêng của vợ hoặc chồng, anh, chị, em cùng cha khác mẹ; anh, chị, em cùng mẹ khác cha; anh rể, em rể, chị dâu, em dâu.)

- Người có mối quan hệ với chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 20 Luật Cư trú mà đăng ký thường trú vào chỗ ở chưa có hộ gia đình đăng ký thường trú và không thuộc trường hợp quy định tại Điều 23 Luật Cư trú thì hồ sơ đăng ký thường trú thực hiện theo khoản 2 Điều 21 Luật Cư trú. (điểm mới)

- Người đăng ký thường trú có mối quan hệ với chủ hộ, thành viên hộ gia đình theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 20 Luật Cư trú mà nơi thường trú của chủ hộ, thành viên hộ gia đình đó là chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ thì hồ sơ đăng ký thường trú thực hiện theo khoản 2 Điều 21 Luật Cư trú. (điểm mới)

- Người đăng ký thường trú theo điều kiện quy định tại điểm a khoản 2 Điều 20 Luật Cư trú mà chỗ ở đăng ký thường trú là địa điểm quy định tại Điều 23 Luật Cư trú thì hồ sơ đăng ký thường trú không cần phải có ý kiến đồng ý của chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đó trong trường hợp không xác định được chủ sở hữu. (điểm mới)

(2) Ban hành 11 biểu mẫu

Ngoài ra, tại Thông tư 66/2023/TT-BCA ban hành các biểu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú bao gồm:

1- Tờ khai thay đổi thông tin cư trú, ký hiệu là CT01 và thay thế biểu mẫu CT01 ban hành kèm theo Thông tư 56/2021/TT-BCA.

https://cdn.thuvienphapluat.vn//uploads/danluatfile/2023/11/23/mau-1.docx

2- Tờ khai thay đổi thông tin cư trú (dùng cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài không có hộ chiếu Việt Nam còn giá trị sử dụng), ký hiệu là CT02 và thay thế biểu mẫu CT02 ban hành kèm theo Thông tư 56/2021/TT-BCA.

https://cdn.thuvienphapluat.vn//uploads/danluatfile/2023/11/23/mau-2.docx

3- Phiếu khai báo tạm vắng, ký hiệu là CT03 và thay thế biểu mẫu CT03 ban hành kèm theo Thông tư 56/2021/TT-BCA.

https://cdn.thuvienphapluat.vn//uploads/danluatfile/2023/11/23/mau-3.docx

4- Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, ký hiệu là CT04 và thay thế biểu mẫu CT04 ban hành kèm theo Thông tư 56/2021/TT-BCA.

https://cdn.thuvienphapluat.vn//uploads/danluatfile/2023/11/23/mau-4.docx

5- Phiếu hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, ký hiệu là CT05 và thay thế biểu mẫu CT05 ban hành kèm theo Thông tư 56/2021/TT-BCA.

https://cdn.thuvienphapluat.vn//uploads/danluatfile/2023/11/23/mau-5.docx

6- Phiếu từ chối tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, ký hiệu là CT06 và thay thế biểu mẫu CT06 ban hành kèm theo Thông tư 56/2021/TT-BCA.

https://cdn.thuvienphapluat.vn//uploads/danluatfile/2023/11/23/mau-6.docx

7- Xác nhận thông tin về cư trú, ký hiệu là CT07 và thay thế biểu mẫu CT07 ban hành kèm theo Thông tư 56/2021/TT-BCA.

https://cdn.thuvienphapluat.vn//uploads/danluatfile/2023/11/23/mau-7.docx

8- Thông báo về kết quả giải quyết thủ tục về cư trú/hủy bỏ thủ tục về cư trú, ký hiệu là CT08 và thay thế biểu mẫu CT08 ban hành kèm theo Thông tư 56/2021/TT-BCA.

https://cdn.thuvienphapluat.vn//uploads/danluatfile/2023/11/23/mau-8.docx

9- Quyết định về việc hủy bỏ thủ tục về cư trú, ký hiệu là CT09 và thay thế biểu mẫu CT09 ban hành kèm theo Thông tư 56/2021/TT-BCA.

https://cdn.thuvienphapluat.vn//uploads/danluatfile/2023/11/23/mau-9.docx

10- Phiếu xác minh thông tin về cư trú, ký hiệu là CT10 và thay thế biểu mẫu CT10 ban hành kèm theo Thông tư 56/2021/TT-BCA.

https://cdn.thuvienphapluat.vn//uploads/danluatfile/2023/11/23/mau-10.docx

11- Phiếu trả lời xác minh thông tin về cư trú, ký hiệu là CT10a.

https://cdn.thuvienphapluat.vn//uploads/danluatfile/2023/11/23/mau-11.docx

Xem chi tiết tại Thông tư 66/2023/TT-BCA có hiệu lực kể từ 01/01/2024.

  •  405
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…