DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Số thành viên, số vốn tối thiểu để thành lập hợp tác xã là bao nhiêu?

Avatar

 

Sản xuất kinh doanh theo hình thức hợp tác xã hiện nay cũng được nhiều người quan tâm, với mong muốn hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất kinh doanh cùng nhau phát triển, đồng thời cũng như tạo công ăn việc làm cho người dân trên địa bàn. Như vậy, nhiều người cùng chung ý muốn thành lập hợp tác xã thì cần bao nhiêu thành viên, vốn ít nhất phải có là bao nhiêu?

1. Thành lập hợp tác xã cần bao nhiêu thành viên và vốn tối thiểu là bao nhiêu?

Theo Luật Hợp tác xã 2012 có các quy định như sau:

Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý hợp tác xã.

Vốn điều lệ là tổng số vốn do thành viên, hợp tác xã thành viên góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào điều lệ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Vốn góp tối thiểu là số vốn mà cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân phải góp vào vốn điều lệ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của điều lệ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã để trở thành thành viên, hợp tác xã thành viên.

Theo đó, để thành lập một hợp tác xã thì ít nhất phải có 07 thành viên tự nguyện tham gia thành lập. Còn về vốn tối thiểu để thành lập hợp tác xã thì Luật này không có quy định.

Vốn của hợp tác xã được hiểu là vốn điều lệ của hợp tác xã, khi đăng ký thành lập sẽ được ghi vào điều lệ của hợp tác xã. Tức vốn điều lệ của hợp tác xã sẽ do các thành viên tham gia thành lập thỏa thuận thống nhất một mức vốn cụ thể mà không cần phải đáp ứng một mức cụ thể nào.

thanh-lap-hop-tac-xa

2. Điều kiện để được cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã gồm những gì?

Căn cứ theo Điều 24 Luật Hợp tác xã 2012 có quy định hợp tác xã được cấp giấy chứng nhận đăng ký khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh ngành nghề mà pháp luật không cấm;

- Có hồ sơ đăng ký theo quy định tại khoản 2 Điều 23 của Luật này, hồ sơ cụ thể gồm:

+ Giấy đề nghị đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

+ Điều lệ;

+ Phương án sản xuất, kinh doanh;

+ Danh sách thành viên, hợp tác xã thành viên; danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên;

+ Nghị quyết hội nghị thành lập.

- Tên của hợp tác xã được đặt theo quy định:

+ Hợp tác xã quyết định tên, biểu tượng của mình nhưng không trái với quy định của pháp luật. Tên hợp tác xã phải được viết bằng tiếng Việt, có thể kèm theo chữ số, ký hiệu và được bắt đầu bằng cụm từ “Hợp tác xã”.

+ Tên, biểu tượng của hợp tác xã phải được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được bảo hộ theo quy định của pháp luật.

- Hợp tác xã có trụ sở chính (Trụ sở chính của hợp tác xã là địa điểm giao dịch của hợp tác xã trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm số nhà, tên đường, phố, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).)

Như vậy, để được cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã thì cần phải đáp ứng điều kiện về ngành nghề sản xuất kinh doanh; phải nộp hồ sơ đăng ký; phải có tên, trụ sở chính theo quy định của Luật này.

  •  3276
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

1 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…