DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

So sánh Quốc hội và Ủy ban thường vụ Quốc hội

Không khó để phân biệt giữa hai cơ quan Nhà nước cao cấp này. Các quy định cụ thể về Quốc hội và Ủy ban thường vụ quốc hội được quy định trong Hiến phápLuật tổ chức Quốc hội 2014.

Cụ thể như sau:

Tiêu chí phân biệt

Quốc hội

Ủy ban thường vụ Quốc hội

1. Vị trí

Là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất; thực hiện quyền lập hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với các hoạt động của Nhà nước.

Là cơ quan thường trực của Quốc hội

2. Chức năng

Lập pháp, lập hiến, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước

Thực hiện các hoạt động của Quốc hội dưới sự chỉ đạo, giám sát của Quốc hội

3. Cơ cấu tổ chức

Bao gồm Các đại biểu Quốc hội (500 đại biểu)

Gồm: Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và các Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội. Thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách và không đồng thời là thành viên Chính phủ

4. Nguyên tắc hoạt động

Làm việc theo chế độ hội nghị và quyết định theo đa số

Các thành viên chịu trách nhiệm tập thể trước Quốc hội; chịu trách nhiệm cá nhân trước Ủy ban thường vụ quốc hội.

5. Nhiệm kỳ

5 năm

Từ khi Quốc hội được bầu ra và kết thúc khi Quốc hội khóa mới bầu ra Ủy ban thường vụ Quốc hội

6. Người đứng đầu

Chủ tịch Quốc hội

7. Nhiệm vụ

 • Làm hiến pháp và sửa đổi hiến pháp, làm luật và sửa đổi luật.
 • Quyết định mục tiêu, chỉ tiêu, chính sách, nhiệm vụ cơ bản của đất nước
 • Ra pháp lệnh về những vấn đề được Quốc hội giao;
 • Giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh;
 • Tổ chức việc chuẩn bị, triệu tập và chủ trì cuộc họp Quốc hội.

8. Quyền hạn

 • Bầu các chức danh trong bộ máy Nhà nước (Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và các Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội; Chủ tịch nước, Thủ tướng chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao,…)
 • Phê chuẩn các chức danh trong bộ máy Nhà nước (các Phó thủ tướng, các Bộ trưởng và thành viên khác của chính phủ, phê chuẩn bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao,…)
 • Quyết định thành lập, bãi bỏ cơ quan; thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính
 • Bãi bỏ văn bản trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội
 • Quyết định đại xá
 • Quyết định vấn đề chiến tranh và hòa bình
 • Phê chuẩn, quyết định gia nhập hoặc chấm dứt hiệu lực của điều ước quốc tế
 • Đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh trong bộ máy Nhà nước
 • Chỉ đạo, điều hoà, phối hợp hoạt động của Hội đồng dân tộc và Ủy ban của Quốc hội
 • Phê chuẩn các vấn đề:
  • Bổ nhiệm, miễn nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
  • Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
  • Phê chuẩn danh sách các Phó chủ tịch, Ủy viên thường trực, Ủy viên chuyên trách và các Ủy viên khác của Hội Đồng dân tộc, các Phó chủ nhiệm, Ủy viên của Ủy ban.
 • Đình chỉ, bãi bỏ văn bản của cơ quan nhà nước ở trung ương trái với pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội.
 • Thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính dưới tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
 • Quyết định tình trạng chiến tranh, quyết định tổng động viên hoặc động viên cục bộ; ban bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp trong trường hợp Quốc hội không thể họp được.
 • Thực hiện quan hệ đối ngoại của Quốc hội.
 • Tổ chức trưng cầu ý dân.

 

9. Kỳ họp

Mỗi năm họp hai kỳ.

Ngoài ra, những cuộc họp bất thường được tổ chức khi có yêu cầu.

Họp thường kỳ mỗi tháng một phiên.

10. Mối quan hệ

Ủy ban thường vụ Quốc hội giải quyết các vấn đề của Nhà nước trong trường hợp Quốc hội không họp và thực hiện báo cáo trước Quốc hội.

 

 •  19696
 •  Cảm ơn
 •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
0 câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…