DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

So sánh các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự

So sánh các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự

Giao dịch dân sự là sự thoả thuận, thống nhất ý chí các bên, tuy nhiên không phải bao giờ các bên cũng tự nguyện thực hiện nghĩa vụ đã xác lập. Do đó, để bảo đảm quyền lợi các bên tham gia việc cần thiết phải có các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ.  

Hiện nay, có 09 biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, bao gồm: cầm cố, thế chấp, đặt cọc, ký quỹ, ký cược, bảo lưu quyền sở hữu, tín chấp, bảo lãnh, cầm giữ tài sản. Trong đó, bảo lưu quyền sở hữu và cầm giữ tài sản là hai biện pháp bảo đảm mới đựợc bổ sung trong Bộ luật Dân sự 2015.

Giống nhau: Các biện pháp bảo đảm nghĩa vụ:

- Do các bên thoả thuận;

- Bổ sung cho hợp đồng chính;

- Ràng buộc các bên thực hiện nghĩa vụ đã xác lập;

- Chỉ áp dụng khi có sự vi phạm nghĩa vụ.

Khác nhau:

 

Tiêu chí

Cầm cố

Thế chấp

Đặt cọc

Ký quỹ

Ký cược

Bảo lưu quyền sở hữu tài sản

Tín chấp

Bảo lãnh

Cầm giữ tài sản

Cơ sở pháp lý

Điều 309-316

Điều 317-327

Điều 328

Điều 330

Điều 329

Điều 331-334

Điều 344-345

Điều 335-343

Điều 346-350

Khái niệm

Giao tài sản thuộc quyền sở hữu của mình cho bên kia để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ

Dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và không giao tài sản cho bên kia 

Giao cho bên kia một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác  trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng

Bên có nghĩa vụ gửi một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc giấy tờ có giá vào tài khoản phong tỏa tại một tổ chức tín dụng để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ

Bên thuê tài sản là động sản giao cho bên cho thuê một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác trong một thời hạn để bảo đảm việc trả lại tài sản thuê

Bên bán bảo lưu quyền sở hữu cho đến khi nghĩa vụ thanh toán được thực hiện đầy đủ thì mới chuyển giao cho bên mua

Tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở có thể bảo đảm bằng tín chấp cho cá nhân, hộ gia đình nghèo vay một khoản tiền tại tổ chức tín dụng của pháp luật

Người thứ ba cam kết với bên có sẽ thực hiện nghĩa vụ thay cho bên có nghĩa vụ, nếu khi đến thời hạn thực hiện nghĩa vụ mà bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ.

Bên có quyền đang nắm giữ hợp pháp tài sản là đối tượng của hợp đồng song vụ được chiếm giữ tài sản trong trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ.

Chủ thể

Bên cầm cố; Bên nhận cầm cố

Bên thế chấp; Bên nhận thế chấp; Bên giữ tài sản (nếu có)

Bên đặt cọc; Bên nhận đặt cọc

Bên ký quỹ; Bên có quyền; Tổ chức tín dụng

Bên ký cược; Bên nhận ký cược

Bên bán (bên bảo lưu quyền sở hữu); Bên mua

Bên cho vay; Bên vay; Tổ chức chính trị - xã hội cơ sở

Bên bảo lãnh; Bên nhận bảo lãnh; Bên được bảo lãnh

Bên cầm giữ;

Bên bị cầm giữ

Đối tượng

Tài sản của bên cầm cố, như động sản, các loại giấy tờ có giá

Tài sản của bên thế chấp, gồm: động sản, bất động sản, tài sản hình thành trong tương lai,…

Tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác 

Tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc giấy tờ có giá

Tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác

Tài sản của bên bán (quyền sở hữu tài sản)

Tiền

Tài sản của bên bảo lãnh

Tài sản chiếm giữ hợp pháp của bên có quyền

Bản chất

Bắt buộc phải có sự chuyển giao tài sản

Không chuyển giao tài sản, chỉ giao các loại giấy tờ chứng minh tình trạng pháp lý của tài sản

Bảo đảm cho việc giao kết và thực hiện hợp đồng

Tài sản không giao cho bên có quyền

Bảo đảm bên thuê sẽ trả lại tài sản thuê

Ghi nhận quyền sở hữu bên bán

Bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thuộc trái quyền

Bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thuộc trái quyền

Bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của bên vi phạm

Hình thức

Phải lập thành văn bản

Phải lập thành văn bản; Đối với trường hợp luật định phải công chứng, chứng thực

Phải lập thành văn bản

 

Không đòi hỏi phải lập thành văn bản

 

Phải lập thành văn bản

Phải lập thành văn bản; Đối với trường hợp luật định phải công chứngchứng thực

 

Hiệu lực đối kháng với người thứ ba

Không

 

Không

 

Không

 

Không

 

Không

 

Việc hiểu và nắm rõ quy định của từng biện pháp bảo đảm, cho phép lựa chọn, sử dụng biện pháp phù hợp, từ đó bảo vệ tốt nhất quyền, lợi ích của các bên tham gia giao dịch.

  •  50806
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

6 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…