DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Sẽ xử phạt hành chính nếu vi phạm quy định về hợp đồng xây dựng

Hợp đồng xây dựng là hợp đồng dân sự được thỏa thuận bằng văn bản giữa bên giao thầu với bên nhận thầu để thực hiện một phần hay toàn bộ trong hoạt động xây dựng.

Đã xem là thỏa thuận thì tùy thuộc vào quyết định của các bên về việc lựa chọn các thông tin phù hợp về nội dung, chất lượng công trình xây dựng…không có quy định nào bắt buộc cả.

Tuy nhiên, trên thực tế, sự thỏa thuận giữa các bên cần phải đảm bảo theo những khuôn khổ nhất định, trường hợp vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính.

xử phạt vi phạm hợp đồng xây dựng

Sau đây là mức xử phạt trong trường hợp vi phạm quy định về hợp đồng xây dựng:

1. Đối với người quyết định đầu tư, chủ đầu tư, hoặc chủ sở hữu, người quản lý, sử dụng công trình

- Phạt từ 20 – 30 triệu đồng với một trong các hành vi sau:

+ Không có thỏa thuận liên danh đối với bên nhận thầu là liên danh nhà thầu.

+ Hợp đồng xây dựng không ký tên, đóng dấu theo quy định.

+ Hợp đồng xây dựng không đầy đủ nội dung hoặc thông tin hoặc căn cứ ký kết hợp đồng theo quy định.

- Phạt từ 80 – 100 triệu đồng với một trong các hành vi sau:

+ Giá ký kết hợp đồng vượt giá trúng thầu hoặc kết quả đàm phán, thương thảo hợp đồng xây dựng (trừ khối lượng phát sinh ngoài gói thầu được người quyết định đầu tư cho phép).

+ Mức tạm ứng hợp đồng vượt quá tỷ lệ % quy định; hoặc tạm ứng hợp đồng khi chưa có bảo lãnh tạm ứng.

+ Thanh toán hợp đồng xây dựng không đúng số lần thanh toán, giai đoạn thanh toán, thời điểm thanh toán hoặc thời hạn thanh toán quy định trong hợp đồng trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

+ Quyết toán hoặc thanh lý hợp đồng xây dựng chậm quá thời hạn quy định đối với hợp đồng xây dựng sử dụng vốn nhà nước.

Ngoài mức xử phạt trên, một số hành vi vi phạm còn phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả:

- Buộc thực hiện đúng quy định đối với các hành vi:

+ Không có thỏa thuận liên danh đối với bên nhận thầu là liên danh nhà thầu.

+ Hợp đồng xây dựng không ký tên, đóng dấu theo quy định.

+ Hợp đồng xây dựng không đầy đủ nội dung hoặc thông tin hoặc căn cứ ký kết hợp đồng theo quy định.

+ Mức tạm ứng hợp đồng vượt quá tỷ lệ % quy định; hoặc tạm ứng hợp đồng khi chưa có bảo lãnh tạm ứng.

- Buộc thực hiện đúng giá trúng thầu đối trường hợp giá ký kết hợp đồng vượt giá trúng thầu hoặc kết quả đàm phán, thương thảo hợp đồng xây dựng (trừ khối lượng phát sinh ngoài gói thầu được người quyết định đầu tư cho phép).

- Buộc thực hiện thanh toán, quyết toán, thanh lý hợp đồng theo quy định đối với các hành vi sau:

+ Thanh toán hợp đồng xây dựng không đúng số lần thanh toán, giai đoạn thanh toán, thời điểm thanh toán hoặc thời hạn thanh toán quy định trong hợp đồng trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

+ Quyết toán hoặc thanh lý hợp đồng xây dựng chậm quá thời hạn quy định đối với hợp đồng xây dựng sử dụng vốn nhà nước.

2. Đối với nhà thầu, tổ chức, cá nhân khác

- Phạt từ 20 – 30 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau:

+ Không có thỏa thuận liên danh đối với bên nhận thầu là liên danh nhà thầu.

+ Hợp đồng xây dựng không đầy đủ nội dung, thông tin hoặc căn cứ ký kết hợp đồng theo quy định.

+ Hồ sơ thanh toán hợp đồng xây dựng không đầy đủ theo quy định.

+ Hợp đồng xây dựng không sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt.

- Phạt từ 30 – 40 triệu đồng đối với tổng thầu hoặc nhà thầu chính ký hợp đồng với nhà thầu phụ mà nhà thầu phụ này chưa được chủ đầu tư chấp thuận.

Nội dung này được đề cập tại dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong đầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở được dự thảo thay thế Nghị định 121/2013/NĐ-CP, Nghị định 180/2007/NĐ-CP.

Ngoài ra, để biết hợp đồng xây dựng cần phải tuân thủ theo những quy định nào, các bạn có thể xem chi tiết tại Nghị định 37/2015/NĐ-CP hướng dẫn về hợp đồng xây dựng.

  •  8603
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…