DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Sẽ liên thông thủ tục cấp GCNĐKDN, khai trình lao động, cấp mã số đơn vị BHXH, in hóa đơn cho Doanh Nghiệp

Avatar

 

Đây là nội dung đang được lấy ý kiến tại Dự thảo Nghị định Quy định về phối hợp, liên thông thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, khai trình lao động, cấp mã số đơn vị bảo hiểm xã hội, sử dụng hóa đơn đặt in, tự in.

Theo đó việc liên thông các thủ tục trên sẽ được thực hiện như sau:

- Sau khi cấp đăng ký doanh nghiệp, Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp gửi thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đơn vị trực thuộc và tổng số lao động dự kiến của doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc cho hệ thống thông tin của cơ quan quản lý nhà nước về lao động để phục vụ quản lý nhà nước về lao động theo quy định của pháp luật.

Khi doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc có sự thay đổi về số lượng lao động, cơ quan quản lý nhà nước về lao động gửi thông tin cho Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để theo dõi theo quy định của pháp luật.
 
Sẽ liên thông thủ tục cấp GCNĐKDN, khai trình lao động, cấp mã số đơn vị BHXH, in hóa đơn cho Doanh Nghiệp
 
- Sau khi cấp đăng ký doanh nghiệp, Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp gửi thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đơn vị trực thuộc, số lượng lao động dự kiến, phương thức đóng bảo hiểm xã hội cho cơ sở dữ liệu chuyên ngành về bảo hiểm xã hội để phục vụ quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.
 
Mã số doanh nghiệp, mã số đơn vị trực thuộc được sử dụng làm mã số đơn vị bảo hiểm xã hội.
 
Khi doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc đóng bảo hiểm xã hội, cơ sở dữ liệu chuyên ngành về bảo hiểm xã hội gửi thông tin về số lượng lao động đóng bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc cho Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để theo dõi, quản lý theo quy định của pháp luật.
 
- Khi hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký hoạt động đơn vị trực thuộc đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đơn vị trực thuộc, Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp gửi thông tin đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký hoạt động đơn vị trực thuộc cho Hệ thống thông tin quản lý thuế.
 
Hệ thống thông tin quản lý thuế tự động tạo mã số doanh nghiệp, mã số đơn vị trực thuộc, phân cấp cơ quan thuế quản lý cho Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 
Trên cơ sở thông tin do Hệ thống thông tin quản lý thuế phản hồi, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đơn vị trực thuộc và gửi Thông báo về cơ quan thuế quản lý đến doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc.
 
Trước khi sử dụng hóa đơn, doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc có trách nhiệm nghiên cứu quy định pháp luật về hóa đơn và đảm bảo các điều kiện về việc sử dụng hóa đơn tự in, đặt in theo quy định của pháp luật.
 
>>> Xem toàn văn Dự thảo Nghị định tại file đính kèm trong link bên dưới
 
  •  1886
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…