DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Sẽ có Luật thay thế Pháp lệnh Khai thác, Bảo vệ công trình khí tượng thủy văn 1994

Avatar

 

Theo đó, Luật khí tượng thủy văn có hiệu lực, sẽ thay thế Pháp lệnh Khai thác, Bảo vệ công trình khí tượng thủy văn 1994. Luật này thay đổi một số nội dung để phù hợp với thực tiễn áp dụng:

I. Nhiều hành vi bị cấm

Trước đây, pháp lệnh khai thác, bảo vệ công trình khí tượng thủy văn chỉ cấm các hành vi xâm phạm đến hoạt động khí tượng, thủy văn mà không quy định cụ thể đó là những hành động gì. Luật khí tượng, thủy văn cụ thể nội dung đó như sau:

1. Lợi dụng các hoạt động khí tượng thủy văn, giám sát biến đổi khí hậu để xâm hại quốc phòng, an ninh quốc gia và cản trở phát triển kinh tế - xã hội.
2. Lấn, chiếm đất, diện tích mặt nước, dưới nước, khoảng không thuộc phạm vi hành lang kỹ thuật công trình khí tượng thủy văn.  
3. Vi phạm quy định hành lang kỹ thuật công trình khí tượng thủy văn: xây dựng công trình nhà cao tầng, trồng cây lâu năm che chắn công trình, đốt lửa, đắp đập, đào bới lòng sông hoặc hai bên bờ, làm cống xả nước, neo đậu các phương tiện vận tải thuỷ, cắm đăng đó đánh bắt thuỷ, hải sản làm thay đổi tính chất tự nhiên khu vực quan trắc.
4. Các hoạt động làm ảnh hưởng đến công trình, phương tiện đo khí tượng thủy văn.
5. Xâm hại công trình, phương tiện đo, thiết bị truyền, nhận thông tin, các thiết bị kỹ thuật khác của công trình khí tượng thủy văn; lấy cắp thiết bị đo, va đập vào công trình, đập phá, dịch chuyển các mốc độ cao.
6. Cố ý cản trở việc quản lý, khai thác, sử dụng công trình khí tượng thủy văn.
7. Hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn không có giấy phép hoặc trái với giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp; khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn trái quy định  luật này và pháp luật có liên quan.
8. Vi phạm các quy chuẩn kỹ thuật, quy định trong hoạt động quan trắc, giám sát biến đổi khí hậu, dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn.
9. Tác động vào thời tiết khi không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.
10. Cố ý cung cấp các thông tin, dữ liệu, tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn sai lệch. 
11. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc vượt quá quyền hạn của người có thẩm quyền để làm trái quy định của pháp luật về khí tượng thủy văn.
12. Lợi dụng các hoạt động hợp tác quốc tế về khí tượng thủy văn, giám sát biến đổi khí hậu để thực hiện các hành vi trái pháp luật.
13. Các hành vi khác vi phạm quy định của Luật này và pháp luật có liên quan.

II. Yêu cầu đặt ra với các dự báo, cảnh báo khí tượng, thủy văn

1. Phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Thông tin, dữ liệu, yếu tố dự báo, cảnh báo; nội dung, hình thức tin dự báo, cảnh báo; tần suất ban hành bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn phải tuân theo quy chuẩn, quy trình kỹ thuật về dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn.

- Tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn phải được cập nhật thường xuyên, kịp thời theo diễn biến của hiện tượng khí tượng thủy văn, dễ hiểu, dễ sử dụng, viết bằng tiếng Việt phổ thông.  

- Khi truyền, phát tin dự báo, cảnh báo thiên tai khí tượng thủy văn cho các cộng đồng dân tộc ít người, cơ quan truyền, phát tin phải chuyển tải sang ngôn ngữ dân tộc phù hợp.

2. Tin dự báo, cảnh báo gồm

- Dự báo thời tiết, thủy văn, hải văn.

- Dự báo khí hậu, nguồn nước.

- Dự báo chuyên đề theo yêu cầu của người sử dụng.

- Dự báo, cảnh báo thiên tai khí tượng thủy văn.

- Dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 

3. Thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn gồm: 

- Hạn cực ngắn.

- Hạn ngắn;

- Hạn vừa.

- Hạn dài.
III. Các cơ quan, tổ chức bắt buộc phải sử dụng tin dự báo, cảnh báo do hệ thống quốc gia dự báo ban hành

- Cơ quan chỉ đạo, chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, cơ quan, tổ chức được giao trách nhiệm thực hiện điều ước quốc tế về khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động phòng, chống thiên tai.

Xem thêm các nội dung tại dự thảo Luật khí tượng, thủy văn (file đính kèm).

  •  8152
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…