DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Sắp tới có thể ký hợp đồng lao động qua mạng

Đây là một trong những điểm mới nổi bật của Bộ luật Lao động 2019, được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 20/11/2019.

Cụ thể, tại Điều 14 Bộ luật lao động 2019 quy định:

Điều 14. Hình thức hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

Hợp đồng lao động được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản.

2. Hai bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói đối với hợp đồng có thời hạn dưới 01 tháng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 18, điểm a khoản 1 Điều 145 và khoản 1 Điều 162 của Bộ luật này.

Như vậy, Bộ luật lao động 2019 vẫn giữ nguyên hình thức hợp đồng lao động bằng văn bản hay bằng lời nói như hiện nay, đồng thời ghi nhận thêm hình thức hợp đồng lao động điện tử. Điều đó có nghĩa là kể từ ngày 01/01/2021 (ngày Bộ luật lao động 2019 có hiệu lực), người lao động và người sử dụng lao động được ký hợp đồng lao động bằng 03 hình thức: văn bản, lời nói và hợp đồng điện tử.

  •  2116
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…