DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Sắp có quy định mới về đảm bảo An toàn, vệ sinh lao động trong lĩnh vực nghệ thuật, thể thao

Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đang xây dựng dự thảo Thông tư quy định về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật, thể dục, thể thao.

Dựa vào thực tiễn, tính chất công việc của những người hoạt động trong các lĩnh vực này (ngành nghề đặc thù, nhiều rủi ro về tai nạn, chấn thương, tuổi nghề ngắn...) Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch xây dựng Thông tư với một số quy định nổi bật như sau:

Trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động được quy định như sau:

- Thành lập bộ phận y tế hoặc bố trí người làm công tác y tế có chuyên môn phù hợp, trường hợp không bố trí được người làm công tác y tế hoặc không thành lập được bộ phận y tế thì phải ký hợp đồng với cơ sở khám, chữa bệnh đủ năng lực để tổ chức chăm sóc sức khỏe cho người lao động;

- Tổ chức khám sức khỏe cho người lao động theo quy định hoặc khám đột xuất theo chỉ định của người làm công tác y tế;

- Ban hành và tổ chức thực hiện quy định về trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động đối với từng loại hoạt động nghệ thuật, môn thể thao áp dụng tại đơn vị mình theo quy định của pháp luật.

- Nếu người lao động đi tập huấn, thi đấu, biểu diễn ngoài trong vòng 07 ngày ở những nơi có khả năng phát sinh yếu tố nguy hiểm, nguy hại cho người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm tổ chức khám sức khỏe cho người lao động trước khi đi hoặc bố trí nhân viên y tế đi cùng

Điều kiện sử dụng lao động dưới 13 tuổi làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật, thể dục thể thao gồm:

- Đáp ứng các điều kiện chung theo quy định của pháp luật về lao động;

- Có người thành niên đủ năng lực hướng dẫn, theo dõi liên tục quá trình làm việc của người lao động dưới 13 tuổi;

- 01 người hướng dẫn, theo dõi không quá 10 người lao động dưới 13 tuổi.

Ngoài ra, Thông tư còn quy định nhiều vấn đề khác liên quan đến an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động trong lĩnh vực nghệ thuật, thể dục, thể thao. Chi tiết bản dự thảo mời các bạn xem tại file đính kèm

  •  3107
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…