DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Quyết định hành chính bị thu hồi khi đang trong quá trình giải quyết khiếu nại?

Kính đề nghị Luật sư tư vấn!

Ngày 15/03/2020, UBND huyện Bình K ban hành Quyết định số 1105/QĐ-UBND về việc thu hồi 250m2 đất trồng cây lâu năm và Quyết định số 1106/QĐ-UBND phê duyệt phương án bồi thường đối với ông Trần Mạnh C để thực hiện Dự án.

Ngày 28/4/2020, ông C có đơn khiếu nại Quyết định 1105, 1106 yêu cầu được bồi thường 250m2 là đất ở.

Ngày 03/4/2020, UBND huyện Bình K đã có Thông báo thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu của ông C.

* Ngày 18/5/2020, UBND huyện Bình K có Quyết định số 2564/QĐ-UBND thay thế Quyết định số 1105/QĐ-UBND và Quyết định số 2565/QĐ-UBND thay thế Quyết định số 1106/QĐ-UBND, trong đó chỉ bổ sung một số căn cứ pháp lý triển khai thực hiện Dự án, các nội dung khác không thay đổi (chủ sử dụng đất, diện tích, loại đất, giá trị bồi thường, hỗ trợ...).

Ngày 22/5/2020, ông C tiếp tục có đơn khiếu nại Quyết định 2264, 2265, nội dung khiếu nại không thay đổi so với việc khiếu nại Quyết định 1105, 1106 (UBND huyện Bình K không ban hành Thông báo thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu đối với đơn khiếu nại này).

* Ngày 16/6/2020, UBND huyện Bình K có Quyết định số 3329/QĐ-UBND thu hồi, hủy bỏ các Quyết định số 2264, 2265 với lý do: Dự án chưa được phê duyệt trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của UBND huyện Bình K.

Ngày 20/6/2020, Chủ tịch UBND huyện Bình K ban hành Quyết định số 3335/QĐ-UBND về việc ĐÌNH CHỈ THỤ LÝ giải quyết khiếu nại của ông Trần Mạnh C với lý do: UBND huyện Bình K có Quyết định số 3329/QĐ-UBND thu hồi, hủy bỏ các quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường đối với hộ ông Trần Mạnh C.

Không đồng ý với việc UBND huyện ban hành Quyết định đình chỉ thụ lý giải quyết khiếu nại, ông C yêu cầu UBND huyện phải ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại vì Luật Khiếu nại chỉ cho phép đình chỉ giải quyết khiếu nại khi người khiếu nại xin rút khiếu nại.

Như vậy:

1. Việc UBND huyện Bình K không ban hành Thông báo thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu Quyết định 2264, 2265 có đảm bảo quy định không?

2. Khi đến hết thời hạn giải quyết khiếu nại, UBND huyện Bình K có phải ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại đối với việc khiếu nại Quyết định 1105, 1106 không? Nếu có thì nội dung giải quyết như thế nào?

3. Việc UBND huyện Bình K ban hành Quyết định số 3335/QĐ-UBND về việc ĐÌNH CHỈ THỤ LÝ giải quyết khiếu nại của ông Trần Mạnh C có phù hợp không? Nếu không thì hình thức, nội dung văn bản như thế nào?

Trân trọng cảm ơn!

 

  •  1527
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…