DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Quyết định của UBND Thành phố có phải là văn bản quy phạm pháp luật không?

Theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015:

"Điều 4. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

...

10. Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

...

13. Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

...

15. Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã."

Tại Điều 28 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015:

"Điều 28. Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định để quy định:

1. Chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên.

2. Biện pháp thi hành Hiến pháp, luật, văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp về phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh ở địa phương.

3. Biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương."

Như vậy, các quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương quy định các nội dung trên là văn bản quy phạm pháp luật.

Đồng thời chúng ta tham khảo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Nghị định 34/2016/NĐ-CP:

"Điều 3. Xác định văn bản quy phạm pháp luật

...

3. Nghị quyết do Hội đồng nhân dân và quyết định do Ủy ban nhân dân ban hành không phải là văn bản quy phạm pháp luật trong các trường hợp sau:

...

h) Quyết định phê duyệt kế hoạch;

i) Quyết định giao chỉ tiêu cho từng cơ quan, đơn vị;

k) Quyết định về chỉ tiêu biên chế cơ quan, đơn vị; quyết định về khoán biên chế, kinh phí quản lý hành chính cho từng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân;

l) Các nghị quyết, quyết định khác không có nội dung quy định tại các Điều 27, 28, 29 và 30 của Luật."

  •  903
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…