DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Quyết định ban hành quy chế làm việc của UBND xã có phải là văn bản quy phạm pháp luật không?

Căn cứ Điều 4 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 quy định về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thì quyết định của UBND xã cũng là văn bản quy phạm pháp luật được nêu tại Điều này.

Bên cạnh đó, tại Điều 7 Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư quy định về các loại văn bản hành chính thì quyết định cũng là một trong các văn bản hành chính.

Để xác định quyết định ban hành quy chế làm việc của UBND xã có phải văn bản quy phạm pháp luật hay không cần căn cứ vào các quy định sau:

Khoản 3 Điều 3 Nghị định 34/2016/NĐ-CP (được sửa đổi bổ sung bởi Khoản 1 Điều 1 Nghị định 154/2020/NĐ-CP) quy định Quyết định do Ủy ban nhân dân ban hành không phải là văn bản quy phạm pháp luật trong các trường hợp sau:

1. Quyết định phê duyệt kế hoạch;

2. Quyết định giao chỉ tiêu cho từng cơ quan, đơn vị;

3. Quyết định về chỉ tiêu biên chế cơ quan, đơn vị; quyết định về khoán biên chế, kinh phí quản lý hành chính cho từng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân;

4. Các nghị quyết, quyết định khác không có nội dung quy định tại các Điều 27, 28, 29 và 30 của Luật.

Điều 30 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 được sửa đổi bởi Khoản 7 Điều 1 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi 2020 quy định:

"Điều 30. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã

2. Hội đồng nhân dân cấp xã ban hành nghị quyết, Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định để quy định những vấn đề được luật, nghị quyết của Quốc hội giao."

Căn cứ theo các quy định trên thì quy chế làm việc của UBND xã không phải là văn bản quy phạm pháp luật. 

 

 

  •  1945
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…