DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Quyết định 81/QĐ-TTg: 3 nội dung hỗ trợ pháp lý cho DN vừa và nhỏ giai đoạn 2021-2025

Avatar

 

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày 19/2/2021, Thủ tướng ký Quyết định 81/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025.

Chương trình hỗ trợ pháp lý này có 3 nội dung chính như sau:

1. Nhóm hoạt động cung cấp thông tin pháp lý, trong đó có:

- Xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu pháp luật.

- Xây dựng các chuyên mục nâng cao kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên các phương tiện truyền thông

- Tổ chức hội nghị, đối thoài với các doanh nghiệp nhỏ và vừa

- Xây dựng bản tin, tài liệu điện tử hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

- Cung cấp thông tin về công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

2. Nhóm hoạt động bồi dưỡng kiến thức pháp luật, trong đó có:

- Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (bằng 2 hoạt động cụ thể)

- Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

3. Nhóm hoạt động tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó có:

- Tư vấn pháp luật qua diễn đàn, đối thoại

- Tư vấn qua thư điện tử, mạng xã hội và ứng dụng thành tựu của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

- Tư vấn thông qua mạng lưới tư vấn viên pháp luật

Về phân công trách nhiệm, những bộ sau được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp:

- Bộ Tư pháp

- Bộ Tài chính

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định 81 có hiệu lực thay thế Quyết định 585/QĐ-TTg năm 2010 về phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2010-2014 và Quyết định 2139/QĐ-TTg năm 2014 về việc tiếp tục thực hiện Quyết định 585.

Xem chi tiết Quyết định 81/QĐ-TTg tại file đính kèm.

  •  1272
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…