DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Quyết định 54/2023/QĐ-BGDĐT: Tuyên dương sinh viên xây dựng văn hóa học đường

Đây là nội dung tại Quyết định 54/2023/QĐ-BGDĐT ngày 09/01/2023 về việc Ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị 08/CT-TTg về việc tăng cường công tác xây dựng văn hóa học đường của ngành Giáo dục.
 
quyet-dinh-54-2023-qd-bgddt-tuyen-duong-sinh-vien-xay-dung-van-hoa-hoc-duong
 
Theo đó, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đề nghị cơ sở đại học, học viện, cao đẳng triển khai Chỉ thị xây dựng văn hóa học đường như sau:
 
- Các đơn vị đại học xây dựng Kế hoạch chi tiết, cụ thể và tổ chức triển khai Chỉ thị 08/CT-TTg và Kế hoạch của ngành Giáo dục phù hợp với tình hình của đơn vị.
 
- Đồng thời, tổ chức các diễn đàn, hoạt động giáo dục văn hóa ứng xử, giá trị văn hóa truyền thống cho học sinh, sinh viên.
 
Trong đó, quan tâm chỉ đạo triển khai các câu lạc bộ hiệu quả; chú trọng đầu tư và tổ chức hiệu thiết chế văn hóa trong phạm vi nhà trường.
 
- Đặc biệt, tập thể, cá nhân cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên và sinh viên tích cực triển khai các nhiệm vụ Chỉ thị 08 và nhiều hành động tích cực trong công tác xây dựng văn hóa học đường cống hiến cho tập thể, cộng đồng và xã hội sẽ được tuyên dương.
 
- Bổ trí đủ kinh phí thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Chỉ thị 08 đề ra.
 
Hàng năm, thực hiện báo cáo kết quả nhiệm vụ Chỉ thị 08; kịp thời kiến nghị đề xuất với Bộ GD&ĐT giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức thực hiện.
 
Trách nhiệm các sở giáo dục và đào tạo
 
Tham mưu UBND tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương; căn cứ Kế hoạch này và của UBND tỉnh/thành phố chủ trì xây dựng kế hoạch và triển khai Kế hoạch của ngành Giáo dục tại địa phương.
 
Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, chỉ đạo các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh thực hiện Chỉ thị 08, Chỉ thị/ Chương trình/Kế hoạch của tỉnh và của Ngành; Tuyên dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu về thực hiện sáng tạo, chất lượng hiệu quả trong công tác xây dựng văn hóa học đường.
 
Tham mưu với UBND tỉnh bố trí đủ kinh phí thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Chỉ thị 08/CT-TTg, Chỉ thị/Chương trình/Kế hoạch của tỉnh đề ra.
 
Đôn đốc, kiểm tra, giám sát, báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động UBND tỉnh và Bộ GD&ĐT hằng năm; kịp thời báo cáo UBND tỉnh và kiến nghị đề xuất với Bộ GD&ĐT giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 08.
 
Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 08 theo nhiệm vụ năm học vào tháng 8 hàng năm.
 
Nhiệm vụ đặt ra để xây dựng văn hóa học đường
 
Thứ nhất, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, bảo đảm mọi thành viên của cơ sở giáo dục được phát triển các phẩm chất, năng lực sáng tạo. 
 
Phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng, xã hội trong việc xây dựng môi trường văn hóa học đường, làm cho văn hóa trở thành nhân tố bồi đắp giá trị chân - thiện - mỹ.
 
Thứ hai, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của mọi thành viên trong cơ sở giáo dục, tạo sự lan tỏa với cộng đồng xã hội, hướng đến mục tiêu xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thông qua việc đổi mới tổ chức các hoạt động.
 
Có thể đáp ứng yêu cầu về cơ sở bảo đảm chất lượng hoạt động biểu diễn văn hóa, văn nghệ, thể thao.
 
Thứ ba, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, công chức, viên chức ngành Giáo dục đủ phẩm chất, năng lực, đề cao danh dự, lòng tự trọng, ý chí phấn đấu và khát vọng cống hiến. 
 
Tạo bước đột phá trong phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục tương xứng với yêu cầu định hướng của Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 và nhiệm vụ phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới.
 
Xem thêm Quyết định 54/2023/QĐ-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 09/01/2023 thay thế Quyết định 4531/QĐ-BGDĐT ngày 28/12/2022.
  •  110
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

1 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…